رویداد به پایان رسیده است!
همایش بزرگداشت روز حسابدار در تاریخ دوشنبه ۱۸ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همایش بزرگداشت روز حسابدار

شروع:
دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ ۱۵:۳۰
پایان:
دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ ۱۹:۳۰
مکان: مشهد
همایش بزرگداشت روز حسابدار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم پایه تالار دکتر رحیمی زاده