همایش بزرگ انفجار فروش در شرایط بحران اقتصادی

شروع رویداد
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷ ۲۰:۰۰
مکان رویدادمشهد
موضوع رویدادکسب و کار / فروش
اضافه به تقویم
همایش بزرگ انفجار فروش در شرایط بحران اقتصادی
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد ورودی جاده طرقبه- هتل ثامن