رویداد به پایان رسیده است!
همایش بورس و فارکس در تاریخ چهارشنبه ۲۶ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۲۶ تیر

همایش بورس و فارکس

  • رایگان
  • اصفهان
  • مالی

آدرس: اصفهان خ بزرگمهر، کوچه16(کوچه آموزش و پرورش) بعداز ورزشگاه نصر. طبقه دوم خانه جوانان اصفهان.36703331 و 09374748484