همایش حسابداری مدیریتی

شروع رویداد
پنج‌شنبه ۵ بهمن ۹۶ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۵ بهمن ۹۶ ۱۵:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمالی / حسابداری
اضافه به تقویم
همایش حسابداری مدیریتی
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۲۱-۲۵۹۲۴
گزارش