همایش زیست گیاهی نظام جدید دکتر استاد

شروع:
شنبه ۲۵ خرداد ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
شنبه ۲۵ خرداد ۹۸ ۲۰:۰۰
مکان: مشهد
همایش زیست گیاهی نظام جدید دکتر استاد
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:مشهد بولوار احمدآباد - خیابان پرستار - بیمارستان قائم (درب پرستار) - ساختمان کتابخانه: طبقه همکف انتهای راهرو سمت راست سالن شهید پندی