همایش زیست گیاهی ن.ج. دکتر استاد

شروع:
چهارشنبه ۱۵ خرداد ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۵ خرداد ۹۸ ۲۱:۰۰
مکان: مشهد
همایش زیست گیاهی ن.ج. دکتر استاد
برگزارکننده‌ی رویداد
تهیه بلیت برای این رویداد از روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ساعت ۲۰:۰۰ تا روز جمعه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۰۰:۰۰ امکان‌پذیر است.

آدرس:مشهد میدان آزادی - دانشگاه فردوسی - دانشکده پزشکی مشهد