همایش سلسله سمینارهای آموزشی مشارکت درساخت( 1) پروژه های ساخت

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۲ آبان ۹۵ ۰۸:۳۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۲ آبان ۹۵ ۱۷:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادمدیریت / مدیریت پروژه
اضافه به تقویم
همایش سلسله سمینارهای آموزشی مشارکت درساخت( 1) پروژه های ساخت
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۷۷۶۲۴۱۱-۸۷۷۶۲۴۱۶
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 محورها:

انواع روش های جلب مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری
    تشریح موافقت نامه و مفاد قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی
    فرآیند ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران برای مشارکت در پروژه های عمرانی
    تشریح نحوه تهیه گزارش تصمیم به واگذاری به منظور مشارکت با بخش غیر دولتی
    تشریح دستور العمل ماده(27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

آدرس:تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران‌شناسی، خیابان نهم، مرکز مطالعات و بهره‌وری نیروی انسانی سازمان مدیریت صنعتی