رویداد به پایان رسیده است!
همایش فناوری نانو در تاریخدوشنبه ۱۳ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همایش فناوری نانو

شروع:
دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ ۰۹:۳۰
پایان:
دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ ۱۴:۰۰
همایش فناوری نانو
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

دکتر حسن علم خواه

دکتر حسن علم خواه

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا

سخنرانان

دکتر میثم نوری

دکتر میثم نوری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا

برگزارکنندگان

انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا

انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه بوعلی سینا

آدرس:همدان همدان _ چهارباغ شهید احمدی روشن _ دانشگاه بوعلی سینا _ دانشکده فنی و مهندسی