همایش قانون کار و تامین اجتماعی

شروع:
جمعه ۳ آبان ۹۸ ۱۳:۳۰
پایان:
جمعه ۳ آبان ۹۸ ۲۰:۰۰
مکان: اهواز
همایش قانون کار و تامین اجتماعی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اهواز کیانپارس ، کتابخانه مرکزی