همایش مدیریت مالیاتی

شروع:
پنج‌شنبه ۲ آبان ۹۸ ۱۳:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲ آبان ۹۸ ۲۰:۰۰
مکان: اهواز
موضوع:مالی / آموزش
همایش مدیریت مالیاتی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اهواز کیانپارس ، کتابخانه مرکزی