رویداد به پایان رسیده است!
همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه در تاریخ دوشنبه ۱۴ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه

شروع:
دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷ ۱۹:۰۰
موضوع:غیره / غیره
همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

آدرس:کرمانشاه کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگاه رازی