همایش نسل در حال انقراض کتابخوان ها

شروع رویداد
چهارشنبه ۳ آذر ۹۵ ۱۲:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۳ دی ۹۵ ۱۴:۰۰
مکان رویدادمشهد
موضوع رویدادفرهنگی هنری / غیره
اضافه به تقویم
همایش نسل در حال انقراض کتابخوان ها
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۵۱۳۸۸۳۷۳۹۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

پیام آوران

دکتر مسعود گوهری منش

دکتر مسعود گوهری منش

رییس آکادمی بین المللی پژوهش فردوسی

مهندس امید طلوع

مهندس امید طلوع

دانش آموخته مدرسه Iris reading آمریکا
مدیر و بنیان کذار موسسه آموزشی گام

توضیحات بیشتر

 یک همایش کاملا متفاوت ...

برگزار کنندگان

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی

آکادمی بین المللی پژوهش فردوسی

آکادمی بین المللی پژوهش فردوسی

عناوین مورد بحث

  • وضعیت کتاب در سبد مصرفی ایرانیان
  • چرا مطالعه باید عادت شود
  • زنگ خطر فرهنگی
  • تولید رفتار مطالعه
  • بیان عادات غلط خواندن
  • تندخوانی یک پیشنهاد یا یک مهارت 
  • تشریح فرمول سرعت مطالعه 
  • تشریح نیم کره فعال مغز
  • بیان مکانیزم تند خوانی به روش گام

آدرس:مشهد دانشگاه فردوسی مشهد - سالن شورا کتابخانه مرکزی