رویداد به پایان رسیده است!
همایش کارآفرینی در تجارت الکترونیک:موانع و راهکارها در تاریخدوشنبه ۲۴ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همایش کارآفرینی در تجارت الکترونیک:موانع و راهکارها

شروع:
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ۱۳:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۴ آبان ۹۵ ۱۵:۳۰
مکان: تهران
همایش کارآفرینی در تجارت الکترونیک:موانع و راهکارها
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

با حضور

علیرضا صادقیان(مدیرعامل نت برگ)

علیرضا صادقیان(مدیرعامل نت برگ)

پدرام اسدی(مدیر عامل چیلیوری)

پدرام اسدی(مدیر عامل چیلیوری)

محسن ملایری(مدیر عامل شتابدهی آواتک)

محسن ملایری(مدیر عامل شتابدهی آواتک)

توضیحات بیشتر

دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری نشریه سامانه نو برگزار می نماید

همایش کارآفرینی در تجارت الکترونیک:موانع و راهکارها

با حضور

محسن ملایری(مدیرعامل شتابدهی آواتک)

علیرضا صادقیان(مدیرعامل نت برگ)

پدرام اسدی(مدیرعامل چیلیوری)

دوشنبه 24 آبان ساعت 13 تا 15:30 آمفی تئاتر شهید شهبازی دانشکده مهندسی صنایع

+ غرفه

حضور برای دانشجویان خارج از دانشگاه علم و صنعت فقط از طریق تهیه بلیط مقدور می باشد.

برگزارکنندگان

دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

نشریه سامانه نو دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

نشریه سامانه نو دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

آدرس:تهران میدان رسالت - خیابان هنگام - دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده مهندسی صنایع-آمفی تئاتر شهید شهبازی