همایش کسب و کار دیجیتال

شروع:‌
در ۲ سانس
همایش کسب و کار دیجیتال
سانس ۱
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰
سانس ۲
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد مشهد احمدآباد رضا 4 پلاک 451