رویداد به پایان رسیده است!
همایش ITIL دانشگاه شهید بهشتی بهشتی در تاریخ شنبه ۱۵ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۱۲ تیر ساعت ۰۹:۰۰

همایش ITIL دانشگاه شهید بهشتی بهشتی

  • رایگان
  • تهران
  • مدیریت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


مقدمه
دوره ITIL یا  Information Technology Infrastructure Library بر اساس بهترین تجارب مدیریت خدمات و سرویسهای فناوری اطلاعات طراحی گردیده و بر روی همسو نمودن سرویسهای IT با نیازهای کسب و کار تمرکز می نماید. 
در نسخه فعلی که  ITILv3 and ITIL 2011  می باشد، این تجارب به صورت کتابخانه ای مشتمل بر 5 کتاب که هریک بخشی از چرخه حیات مدیریت سرویسهای IT را پوشش می دهند تدوین گردیده است. این راهنما، پایه و بنیان استاندارد بین المللی ISO20000 یا مدیریت سرویسهای IT را تشکیل می دهد.در دوره مبانی ITIL، علاوه بر آشنایی با بخشهای مختلف این چرخه و مفاهیم کلی مرتبط ، فرآیندها، وظایف ، چک لیستهای عمومی و نحوه تعامل اجزاء مربوط به هر بخش به منظور حفظ سطح کیفیت خدمات فناوری اطلاعات و معیارهای سنجش نیز بررسی میگردد.
آشنایی مخاطبان با مفاهیم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
ایجاد اهمیت هم سو کردن اهداف کسب و کار با اهداف فناوری اطلاعات
مخاطبین
مدیران میانی و ارشد سازمان ها
مدیران فناوری اطلاعات
مشاوران فناوری اطلاعات
مشاوران سیستم های مدیریت
کارکنان و متخصصان واحد های پشتیبانی فناوری اطلاعات
پیشنیاز
این دوره پیش نیازی ندارد .
سرفصل دوره
Module 1: Course Introduction

Student and Instructor Introductions
The Service Lifecycle
Course Learning Objectives
Course Agenda
ITIL Qualification Scheme
The Royal Chao Phraya Hotel
Case Study
 Module 2: Service Management as a Practice

Module Learning Objectives
Topics Covered in this Module
Best Practices in the Public Domain
 ITIL as a Good Practice
Concept of Service
Concept of Service Management
 Processes and Functions
The RACI Model
 Roles and Responsibilities
 Module Summary
 

Module 3: Service Lifecycle

Module Learning Objectives
Topics Covered in this Module
The Service Lifecycle
Basic Concepts of Service Strategy
Basic Concepts of Service Design
Basic Concepts of Service Transition
Basic Concepts of Service Operation
Basic Concepts of Continual Service Improvement
Exercise — The New Swimming Pool
Module Summary
 

Module 4: Service Strategy

Module Learning Objectives
Service Strategy in the Lifecycle
Topics Covered in this Module
Basic Concepts of Service Strategy
Principles and Models of Service Strategy
Processes of Service Strategy
Module Summary
End of Module Quiz
 

Module 5: Service Design

Module Learning Objectives
Service Design in the Lifecycle
Topics Covered in this Module
Basic Concept of Service Design
Principles and Models of Service Design
Processes of Service Design
Exercise — Crossword
Module Summary
End of Module Quiz
 

Module 6: Service Transition

Module Learning Objectives
Service Transition in the Lifecycle
Topics Covered in this Module
Change Management 
Service Asset and Configuration Management
Release and Deployment Management
Transition Planning and Support
Knowledge Management
Exercise — Crossword
Module Summary
End of Module Quiz
 

Module 7: Service Operation

Module Learning Objectives
Service Operation in the Lifecycle
Topics Covered in this Module
Event Management
Incident Management
Request Fulfilment
Problem Management
Access Management
Service Operations Functions
Exercise — Complaint Handling and Service Recovery
Module Summary
End of Module Quiz
 

Module 8: Continual Service Improvement

Module Learning Objectives
CSI in the Lifecycle
Topics Covered in this Module
Basic Concepts of CSI
Principles and Models of CSI
CSI - The Seven Step Improvement Process
Module Summary
End of Module Quiz
 

Module 9: Technology and Architecture

Module Learning Objectives
Topics Covered in this Module
Service Automation
Competence and Skills for Service Management
Competence and Skills Framework
Training
Module Summary

سخنرانان

مهندس میلاد بخشی
مهندس میلاد بخشی
استاد

برگزارکنندگان

فیلود
فیلود
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی ۹۹:۱۰
شروع کلاس و مقدمه ۹:۱۰۹:۳۰
شروع سرفصل ها و اسلایدر ها۹:۳۰الی ۱۳

آدرس

تهران تهران خیابان ولنجک کوی دانشجو دانشگاه شهید بهشتی , دانشکده برق و کامپیوتر

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

salehgroupit@gmail.com

فیلود با افتخار برگزارکننده دوره های همایش انلاین و حضوری در دو دانشگاه معتبر کشورمون میباشد

رویداد های برگزارشده۹
رویداد های فعال۰