همفکر بوشهر

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۹۶ ۱۹:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۹۶ ۲۱:۰۰
مکان رویدادبوشهر
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
همفکر بوشهر
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:بوشهر اول جاده تنگک ، بعد از نمایندگی سایپا کاردانی ، اولین فرعی سمت راست ، دلوار کشتی