رویداد به پایان رسیده است!
همفکر تهران: آواتک در تاریخچهارشنبه ۱۸ فروردینبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همفکر تهران: آواتک

شروع:
چهارشنبه ۱۸ فروردین ۹۵ ۱۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۸ فروردین ۹۵ ۲۰:۰۰
همفکر تهران: آواتک
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

در همفکر این هفته کارآفرینان و سرمایه گذاران منطقه هم حضور خواهند داشت.

همفکر فرصتی برای کارآفرینان، برنامه‌نویسان، طراحان و سرمایه‌گذاران است که به شبکه‌سازی،‌ تبادل نظر و یادگیری از یکدیگر بپردازند.

آدرس:تهران شتابدهنده آواتک: کارگرشمالی، داخل دانشکده فنی، انستیتو نفت، ط ۵