همنشین

شروع:
سه‌شنبه ۶ اسفند ۹۸ ۱۵:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۶ اسفند ۹۸ ۱۷:۰۰
مکان: اصفهان
موضوع: گردشگری / غیره
همنشین
برگزارکننده‌ی رویداد
امکان ثبت‌نام برای این رویداد وجود ندارد.

همنشین


"همینشین" با هدف شبکه سازی و ایجاد پل ارتباطی کوتاه و موثر بین مسئولین کسب و کارها برگزار می­شود. در این رویداد صاحبان کسب و کار مشکلات و دغدغه های خود را به صورت مستقیم به مسئولین منتقل خواهند کرد؛ گزارش خروجی این رویداد در اختیار سازمان های زیر ربط قرار گرفته و از طریق رسانه منتخب فرایند پیگیری و مطالبه گری ادامه پیدا خواهد کرد.

سخنرانان

دکتر حسن قاضی عسگر
دکتر حسن قاضی عسگر
معاون امور اقتصادی استاندار اصفهان

برگزارکنندگان

مهرداد یزدانی
مهرداد یزدانی
معاون اجرایی بنیاد دکتر زین الدین

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۵:۰۰۱۵:۰۵
بحث و گفت و گو۱۵:۰۵۱۶:۴۰
جمع بندی۱۶:۴۰۱۷:۰۰

آدرس: اصفهان اصفهان، خیابان باغ گلدسته، استانداری اصفهان، دفتر معاون محترم امور اقتصادی استاندار اصفهان، دکتر حسن قاضی عسگر