رویداد به پایان رسیده است!
هم اندیشی اعتیاد پژوهی در تاریخ پنج‌شنبه ۲۹ خرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
پنج‌شنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۰:۳۰

هم اندیشی اعتیاد پژوهی

  • رایگان
  • آنلاین
  • پزشکی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

وبینار اعتیاد پژوهی:


معرفی اعضا، گسترش همکاریها، تعیین موضوعات بین رشته ای و اهداف

سخنرانان

میثم فدائی کنارسری
میثم فدائی کنارسری
دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب

برگزارکنندگان

کارگروه اعتیاد پژوهی (کاپ)
کارگروه اعتیاد پژوهی (کاپ)

توضیحات


ارایه گزارش

معرفی اعضای کارگروه اعتیاد پژوهی

ابعاد گسترش همکاریها

موضوعات بین رشته ای

اولویت بندی

تعیین اهداف


توضیحات


ارایه گزارش

معرفی اعضای کارگروه اعتیاد پژوهی

ابعاد گسترش همکاریها

موضوعات بین رشته ای

اولویت بندی

تعیین اهداف

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۰:۳۰ ۱۰:۳۵
ارایه گزارش کاپ۱۰:۳۵۱۰:۵۵
معرفی توسط خود اعضای کاپ۱۰:۵۵۱۱:۱۰
ابعاد گسترش همکاریها۱۱:۱۰۱۱:۳۵
پیشنهاد موضوعات بین رشته ای۱۱:۳۵۱۱:۵۵
اولویت بندی۱۱:۵۵۱۲:۱۰
تعیین اهداف بلند و کوتاه مدت۱۲:۱۰۱۲:۲۵
متفرقه۱۲:۲۵۱۲:۳۰

برگزار‌کننده

آواتار

کارگروه اعتیاد پژوهی (کاپ)-ایفسا-آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کارگروه اعتیاد پژوهی (کاپ) (Internatinal & Interdisciplinary Addiction Research Team (ART Regarding the morbidity, mortality, economic, psychological, physical and social burden of disease, suicides, crimes and divorces caused by addiction, young

رویداد های برگزارشده۲
رویداد های فعال۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر