هم فیزیک خوانی

شروع:
دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷ ۱۸:۰۰
هم فیزیک خوانی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه الزهرا،آمفس تیاتر علوم پایه،سالن دکتر سلطان خواه