هنر رزمی ترکیبی ام ام ای چیست؟

شروع:
دوشنبه ۲۲ مهر ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۰ آبان ۰۰ ۰۰:۰۰
هنر رزمی ترکیبی ام ام ای چیست؟
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران تهران ولیعصر روی بروی پارک ملت جردن