رویداد به پایان رسیده است!
هوش هیجانی در تاریخ دوشنبه ۲۹ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۱۵ مهر ساعت ۱۷:۰۰

هوش هیجانی

  • از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  • تهران
  • مدیریت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


آیا همه موفقیتهای فرد به میزان آی کیو (IQ) آنها بستگی دارد؟ اطمینان دارم نظر شما هم خیر هست. دیگر تنها تخصص نیست که باعث پیشرفت می شود، بلکه موضوع شناسایی و مدیریت احساسات و هیجانات، برقراری ارتباط صحیح و سازنده و قدرت آن در موفقیت تاثیر بسیار زیادی دارد. اینکه چگونه خود را بشناسیم و بر احساسات خود مسلط بوده و در راستای برقراری ارتباط موثر به همدلی و درک احساسات دیگران بپردازیم تماما نیاز به تقویت هوش هیجانی دارد. بر خلاف آی کیو، هوش هیجانی قابل بهبود بوده و این موضوع ارزش آن را نیز چند برابر می نماید.

 

------ بـه هـمراه ارائـه گـواهینامه بـین الـمللی ------

 

هـمراه مـا بـاشید در دوره هـوش هـیجانی بـا:

روشـهای خـودآگـاهی بـه مـنظور آگـاهی بـر روی هـیجانات و احـساسات خـود
آمـوزش روشـهای صـحیح مـدیریت بـر هـیجانات خـود
هـوش هـیجانی در فـروش و کـسب و کـار
مـدیریت صـحیح اسـترس و خـشم
روشـهای صـحیح تـصمیم گـیری و کـنترل احـساسات در تـصمیم گـیری ها
افـزایش کـیفیت ایـجاد، نـگهداشت و حـتی پـایان صـحیح یـک ارتـباط
افـزایش کـیفیت ارتـباطـات در زنـدگی و مـحیط کـار

 

------ پوستر دوره ------

 

مشاهده صفحه اختصاصی این دوره بر روی وب سایت سیاوش جعفری

w  w  w  .  s  i  a  v  a  s  h  j  a  f  a  r  i  .  c  o  m   

 

پـکیج ویـژه و رایـگان دوره:

اخـذ رایـگان آزمـون اسـتاندارد هـوش هـیجانی قـبل از شـروع دوره
تـعیین سـطح به صـورت فـردی و ارائـه تـحلیل نـتایج آزمـون


 زمـان بـرگزاری: 12 سـاعت (3 جـلسه، 4 سـاعته) آمـوزش کـاربردی، / ثـبت نام: 09198923760  -  70 284 284-021 

15 مـهرماه 1398 - سـاعت 17:00 الـی 21:00
22 مـهرماه 1398 - سـاعت 17:00 الـی 21:00

29 مـهرماه 1398 - سـاعت 17:00 الـی 21:00

برگزارکنندگان

سیاوش جعفری
سیاوش جعفری
مشاور ارشد کسب و کار و مدرس دوره های آموزشی تخصصی

مشاور ارشد کسب و کار و مدرس دوره های آموزشی تخصصی در حوزه های کسب و کار، فروش، MBA، مدیریت و سیستم.

آدرس

تهران تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان آرامش، پلاک 18، واحد 16

موقعیت جغرافیایی رویداد

برگزار‌کننده

آواتار

سیاوش جعفری

سیاوش جعفری

رویداد های برگزارشده۲۷
رویداد های فعال۰