رویداد به پایان رسیده است!
والدگری مبتنی بر ارزش (برای کودکم چه می خواهم؟) شیخ هادی در تاریخ سه‌شنبه ۱۳ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
یک‌شنبه ۱۳ بهمن ساعت ۰۹:۰۰

والدگری مبتنی بر ارزش (برای کودکم چه می خواهم؟) شیخ هادی

  • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • تهران
  • توسعه فردی و خانواده
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

سوده شبیری
سوده شبیری
تسهیلگر و مشاور

زمان‌بندی

روز اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه اخر
عنوانشروعپایان
جلسه اول یکشنبه 13 بهمن۹۱۳
عنوانشروعپایان
یکشنبه 20 بهمن۹۱۳
عنوانشروعپایان
یکشنبه 27 بهمن۹۱۳
عنوانشروعپایان
یکشنبه 4 اسفند۹۱۳
عنوانشروعپایان
سه شنبه 13 اسفند۹۱۳

برگزار‌کننده

آواتار

موسسه هم نوا

ما خانواده ای هستیم که خود را با نگاهی که به انسان و رشد او از بدو تولد داریم، معرفی می کنیم و بر این باوریم که کودکان موجوداتی ناقص و ناتوان نیستند. آن ها هر روز، هزار بار با قابلیت های ذاتی و بی نظیرشان،‌ شگفت زده مان می کنند. ما از سال های اولیه ک

رویداد های برگزارشده۲۵۶
  • شروع: یک‌شنبه ۱۳ بهمن ساعت ۰۹:۰۰
  • پایان: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ساعت ۱۳:۰۰

آدرس: تهران خ ولی عصر، محله شیخ هادی، ک حسن سخنور، ک قیومی، پ 3 واحد 1