رویداد به پایان رسیده است!
والدگری مبتنی بر ارزش (برای کودکم چه می خواهم؟) شیخ هادی در تاریخ سه‌شنبه ۱۳ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
یک‌شنبه ۱۳ بهمن ساعت ۰۹:۰۰

والدگری مبتنی بر ارزش (برای کودکم چه می خواهم؟) شیخ هادی

  • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • تهران
  • توسعه فردی و خانواده
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

سوده شبیری
سوده شبیری
تسهیلگر و مشاور

زمان‌بندی

روز اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه اخر
عنوانشروعپایان
جلسه اول یکشنبه 13 بهمن۹۱۳
عنوانشروعپایان
یکشنبه 20 بهمن۹۱۳
عنوانشروعپایان
یکشنبه 27 بهمن۹۱۳
عنوانشروعپایان
یکشنبه 4 اسفند۹۱۳
عنوانشروعپایان
سه شنبه 13 اسفند۹۱۳
  • شروع: یک‌شنبه ۱۳ بهمن ساعت ۰۹:۰۰
  • پایان: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ساعت ۱۳:۰۰

آدرس: تهران خ ولی عصر، محله شیخ هادی، ک حسن سخنور، ک قیومی، پ 3 واحد 1