کاور
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بلیت دریافت گزارش 100 عنوان استارت آپی درایران
با تهیه این بلیت ، عنوان 100 فرصت استارت آپی به همراه تجزیه وتحلیل هزینه ودرآمد آنها به صورت PDF برای شما ایمیل خواهد شد .
۳۰ اسفند
۲۹,۹۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق
بلیت دریافت روزانه عنوان یک فرصت سرمایه گذاری درایران در سال 1399
با خرید این بلیت ، روزانه عنوان یک فرصت سرمایه گذاری درایران در سال 1399 برای شما ایمیل خواهد شد .
۳۰ اسفند
۳۶,۵۰۰ تومان
اتمام ظرفیت اتاق

چرا باید دراین وبینار شرکت کنید؟

چرا امپراتوری های کارآفرینی ساخته می شوند ؟

کسب وکار وکارآفرینی ، یک فعالیت ووظیفه ای چندوجهی است که کسب موفقیت درآن مستلزم برخورداری از مهارت ها وتوانمندی های عدیده ای است .

در این میان شاید بتوان گفت که کارآفرینان در هر مرحله ای از چرخه ی عمر کسب وکار خود نیازمند برخورداری از توانمندی ها وشایستگی هایی هستند که نداشتن هریک از آنها ویا عدم ترکیب نامناسب آنها در زمان ومکان مناسب،  بذر شکست وناکامی را از گذشته تا آینده برای آنها به ارمغان می آورد .

شاید بتوان گفت که زمین خوردن کسب وکارها وکارآفرینان در روزهای اول منحنی عمر( جنینی – تول- طفولیت و رشد ) ، آنچنان صدایی ( بخوانید نمودی ندارد) ، ولی زمین خوردن در دوره ی بلوغ وثبات واقعا بسیار دردناک ودهشتناک است .

به هرحال، گریزی از این زمین خوردن ها نیست وهر روزه در سراسرخاک پهناور کشور عزیزمان ایران ، شاهد به زمین خوردن وسقوط کسب وکارهایی هستیم که زمانی در صنف خود وزنه ای بودند وحرفی برای گفتن داشتند وبه سان غول ها، روئین تن وشکست ناپذیر می نمودند .

اما امروز ، در عین ناباوری واندوه ،  همین غول ها به زمین خوردند وبا کمال تاسف ، هم موجبات از بین رفتن سرمایه های فردی واجتماعی کشور شدندوهم رنج واندوه فراوانی را به افرادی تحمیل کردند که زمانی با هزاران امید وآرزو پای در رکاب آنها نهاده وهم قطار آنها در مسیر کارآفرینی شدند .

این وبینار ، داستان وسرگذشت سازمان ها وشرکت هایی است که اینجانب در مدت 30 سال توفیق آشنایی ، همکاری ، همراهی ومشاوره ، همیاری ومشارکت آنها را داشته ام ودر این مدت نسبتا طولانی در نقش های مختلف ومتفاوت به عنوان یک دوست ، معلم ، مشاور ، شریک وکارآفرین ومحرم توفیق این را داشته ام که از نزدیک وبی واسطه شاهد اتفاقات تلخ وشیرین آنها در مسیر کسب وکار وکارآفرینی باشم ودر این رهگذر توشه ای رابه رسم ثیت خاطرات وآموخته های خود برگیرم. که اکنون در آستانه ی ورود به 31 سالگی فعالیت های رسمی خود در حرفه ی کارآفرینی ودر مرز 50 سالگی ، با اشتیاق تمام سعی دارم آنچه را که از خرمن پر بار مدرسه ی کارآفرینی سازمان های ایرانی فراگرفته ام بی واسطه ومستقیم  برای شما وخود بازگو نمایم تا شاید برای من وشما ، روزنه ای قابل قبول وفهم را باز نموده تا از این طریق همه ی ما شایستگی های آنرا داشته لاشیم که با درایت وبصیرت کارآفرینانه ی خود در مسیر ساخت امپراتورهای کارآفرینی ایرانی ، نمونه های موفق وماندگار را به هم وطنان وهم نوعان خود در سراسر گیتی ارایه کنیم .

آنچه که در این وبینار فرامی گیرید حاصل آموخته ها و تلاش های شبانه روزی من است که در این مسیر پر چالش ولی فریبا ، از معلمی ومشاوره در این مسیر پا نهاده ودر حال حاضر با مشق نمودن الفبای کارآفرینی وتلاش برای ساختن یک امپراتوری کارآفرینی ، تمام تلاش خود را به کار می برم تا یافته های خود را در این مسیر زیبا در اختیار شما هم وطنانی قراربدهم که مایلید در این مسیر پای نهاده ویا در مسیرکارآفرینی وارد شده اید ، بلکه از این طریق پیش از آنکه غول ( امپراتوری )کارآفرینی شما وغول های کارآفرینی ایران ، به زمین بخورند ، به موقع آفت ها وامراض موجود در این مسیر را شناسایی نموده وبا همت شما مردان وزنان لایق وشایسته ی کارآفرین ، غول های کارآفرینی ایرانی را در ردیف غول های کارآفرینی دنیا قرار بدهیم .

باشد که آیندگان به قضاوتی عادلانه واز روی بصیرت ، همه ی ما را افرادی بیابند دلسوز ، وطن پرست وخواهان رفاه وسعادت کشور وشنوا به مشکلات ومعضلات ومشتاق به حل ورفع آنها .

باشد که کارآفرینی به سبک ایرانی ، خود نماد وتجلی گاه فرهنگ غنی وپر بار این مرز وبوم بوده ودر این مسیر به یکی از سمبل هایی تبدیل شود که یادآورنده ی شکوه وعظمت ملتی باشد که رفاه وسعادت بشریت را در گوشه گوشه ی آداب ورسوم خود پرورانده و درهر آنچه که صورت مادی به آن داده است این خواست ومیل ملی را متجلی ساخته است .

 

کارآفرینی به سبک ایرانی

سبک وسیاق کارآفرینی به سبک ایرانی :

از این منظر ، کارآفرینی به سبک ایرانی یکی از موثرترین راه هاوروش هایی است که ما ایرانیان می توانیم ضمن نمایش قدرت وتوانایی خود در تعامل سازنده با جهانیان ، از طریق آن حقوق حقه ی مردم وآحادجامعه را در برخورداری از زندگی شرافتمندانه ی انسانی تامین نموده وپایه های قدرت نرم کشور را پی ریزی ومستحکم نماییم .

این وبینار ، با نمایش دلایل شکست غول های کارآفرینی ، در پی آن است تا دلیل بروز این شکست ها را به شما خواننده گرامی نشان داده ودراین مسیر تحلیلی مناسب از بعد فکری ، رویکردی وتوانمندی وشایستگی را به شما ارایه نماید .

امیداورم این وبینار که حاصل یادداشت های 30 ساله اینجانب در دنیای کسب وکار وکارآفرینی است منبعی الهام بخش برای شما کارآفرینانی باشد که سودای امپراتوری وغول شدن را در سر می پرورانید و اینجانب با تمام اشتیاق وآرزو خواهان تحقق این رویای شما وبه وجود آمدن امپراتوری ها وغول های ایرانی درهمه ی عرصه های کارآفرینی هستم . وشاید در مسیر تحقق این چشم انداز ناب وملی ، وبینار حاضر بتواند به عنوان یک ابزار کوچک ولی موثر با نشان دادن امراضی که ممکن است متوجه امپراتوری شما شود ، به شما کمک کند تا به موقع مانع فراگیر شدن این امراض واضمحلال امپراتوری کارآفرینی شما شود .این تنها انگیزه ای بوده که به خاطر آن دست به نگارش این وبینار زدم وامیدوارم در این مسیر موفقیت نصیب من شده وتوفیق آنرا یافته باشم که به عنوان یک دوست ، همراه ، دلسوز وهمدم ومحرم بی واسطه از آفاتی بگویم که کسب وکار شما را در مسیر امپراتوری وغول شدن تهدید می کند. آفاتی که شاید همکاران ، خانواده ودوستان وحتی مشاوران شما به خاطر ارتباطات نسبی ، سببی وکاری وشغلی نتوانند آنها را با شما درمیان بگذارند واین خود موجب انحراف شما از دیدن ریشه های مریضی در کسب وکار تان شود .

برای من همین بس که توانسته باشم شما رابه این امراض وبیماری های ریشه ای حساس نموده وزاویه ای جدید در مقابل دیدگان شما بگشایم . که اگر چنین شد ، سعادت قرین من شده وبه هدف خود رسیده ام .به همین خاطر سعی کرده ام در قسمت های وبینار حسب مورد از وقایع واتفاقاتی صحبت کنم که به عنوان مهم ترین دلیل سقوط کارآفرینان با آنها برخوردکرده ام .

امید که این وبینار حاوی تکانه های استراتژیک در مدیریت وراهبری کسب وکارها وحضوری قوی وفعال شما در عرصه ی کارآفرینی در کشور عزیزمان ایران وسایر نقاط گیتی باشد.

عاشق شما ، عاشق شرکت وکسب وکار شما وعاشق امپراتور شدن شما با نام و نشان ایران عزیز  هستم . وبه همین خاطر در مقابل همه ی زنان ومردان سخت کوش وساعی و کارآفرین  سر تعظیم فرود آورده وآرزومی کنم در کسب وکار خود همیشه موفق وپاینده باشید .

به امید روزی که جمله MADE IN IRAN  خود گویای کیفیت محصولات وخدمات کشور عزیزمان ایران باشد .

فهرست مطالب این وبینار

فهرست مطالب وبینار

1-      چرا حضور دراین این وبینار مهم است ؟

2-      نگاهی به اصول ومبانی کارآفرینی

3-      تحلیلی استراتژیک وبنیادین ازکسب وکار وکارآفرینی در بین شرکت ها وسازمان های ایرانی

4-      آیا شما واقعا کارآفرین هستید ؟(ارزیابی توانمندی ها وشایستگی های مدیریت وکارآفرینی شما )

5-      دسته بندی سازمان ها وشرکت های ایرانی ونگاهی سریع به عوامل سقوط وشکست آنها

6-      برخی از مفاهیمی که هر کارآفرین باید با آن آشنا باشد ؟

7-      جوان ماندن سازمان مهم ترین دغدغه کارآفرینان

8-      کارآفرینی ، مفهومی فازی وریاضی  است یا مفهومی هنری

9-      کارآفرین در نقش یک امپراتور یا خادم

بخش اول : بافت فکری وجهان بینی کارآفرینان

    بخش دوم :  چرا غول ها شکست می خورند ( نگاهی به ویژگی هاوتوانمندی ها وشایستگی های فردی کارآفرینان وسهم آنها در شکست ایشان )

    بخش سوم :  چرا غول ها شکست می خورند ( نگاهی به ویژگی هاوتوانمندی ها وشایستگی های سازمانی – کارآفرینی وکسب وکاری کارآفرینان وسهم آنها در شکست ایشان )

بخش  چهارم :  چرا غول ها شکست می خورند ( نتیجه گرایی وپیامدگرایی در فرهنگ کارآفرینی )

بخش پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادها

 سخن آخر: خود را بر امپراتورشدن آماده کنیم

آشنایی با سخنران

دکترحیدرامیران
دکترحیدرامیران
رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

1- موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین

2- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان

3- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی

4- رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان - سافا

5- عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا

6- عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه

7- موسس ورئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران

8- دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران

9- عضوء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

10- دبیرعلمی رویداد استارت آپ ویکند دانشگاهی

دکتر حیدرامیران
دکتر حیدرامیران
رئیس هیات مدیره گروه کارآفرین

11- مجری پروژه ملی تدوین دانش مدیریت ایران

12- سخنران برگزیده کنفرانس های بین المللی در کشورهای ترکیه ،هند ، کره جنوبی، امارات متحده عربی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، هند ، کانادا، مالزی ، تایلند ، ایتالیا ، چین ، سنگاپور وکانادا ،روسیه وایران

13- مولف برگزیده کتاب های کارآفرینی وکسب وکار

14- موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

15- موسس ومدیرمسئول انتشارات امیران

16- موسس سایت کارآفرین کمک

17- مدیر اجرایی گروه میلیاردرهای ایران

18- دبیراندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران

19- مولف برگزیده ی ملی در چهار سال متوالی از سال 1391 تا 1396

دکتر حیدرامیران
دکتر حیدرامیران
دبیراجرایی جایزه استارت اپ های ایران

20- مولف بیش از 300جلد کتاب در حوزه های مدیریت، کارآفرینی ، آینده پژوهی ، استراتژیک وکسب وکاروفروش وبازاریابی

21- دبیراجرایی جایزه مدیریت ایران

22- دبیراجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی

23- دبیراجرایی جایزه ساختمان های هوشمند ایران

24- دبیرعلمی همایش آشنایی با فرصت های جذاب کسب وکار در ایران

دکتر حیدرامیران
دکتر حیدرامیران
موسس انتشارات امیران وسایت بیزینس مانیتورایران

25- دبیراجرای جایزه استارت آپ های ایران

26- عضوء انجمن مدیران وکارآفرینان آلمان

27- عضوء انجمن مدیریت هلند

28- رئیس هئیت مدیره شتاب دهنده کارآفرین

برگزارکنندگان

سوالات متداول

علاقه ی شما به کارآفرینی وتمایل به شما به کارآفرین شدن وراه اندازی کسب وکار
بله- هدف این وبینار معرفی وکمک به شما با مراحل ساخت یک امپراتوری کارآفرینی حفظ وتوسعه ی آن است
بله با خرید بلیت دریافت خدمات بیزینس کوچینگ از آقای دکتر امیران ، می توانید تا پایان سال 1398 ، از خدمات ایشان در این زمینه استفاده نمایید .
خیر- لطفا در خرید خود دقت کنید

حامیان

ویدیو از آپارات

ویدیو از آپارات

ویدیو از آپارات

ویدیو از آپارات

ویدیو از آپارات

ویدیو از آپارات

ویدیو از آپارات

منبع آموزشی این وبینار

منبع آموزشی این وبینار کتاب معروف وپرفروش آقای دکترحیدرامیران به نام ""غول ها ، هم شکست می خورند "گ می باشد که می توانید با کلیک بر روی عکس زیر ویا از طریق تماس با انتشارات امیران (شماره 02122059814) آنرا خریداری نمایید .


یک توصیه مهم به مشتاقان کارآفرینی وکسب وکار

قبل از ورود به دنیای کارآفرینی وکسب وکار ، توصیه می کنیم حتما کتاب زیررا مطالعه کنید : 


تلفن تماس برای خرید کتاب : 

00982122059814

توضیحات

توجه : 

این برنامه به صورت وبیناری ومجازی  برگزاری می شود .وپس از ثبت نام شما ، یک لینک اختصاصی جهت حضور شما در این وبینار ار سال خواهد شد .

برگزار‌کننده

آواتار

هاب کارآفرینی ایران

  معرفی مختصر (اهداف) هاب کارآفرینی ایران هاب کارآفرینی ایران که درسال 1395 و با مدیریت آقای دکتر حیدرامیران تشکیل گردیده است ، تسهیل گر وراهنمای کسب وکارهای ایرانی در مسیر موفقیت است. هاب کارآفرینی ایران به عنوان یک سازمان خصوصی ، در پی تسهیل وساده

رویداد های برگزارشده۱۴۲
رویداد های فعال۵۵
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

سه‌شنبه ۱۹ اسفند

وبینار چالش‌های حقوقی استارتاپ‌ها

 • آنلاین
 • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش
سه‌شنبه ۷ اردیبهشت

جایزه استارت آپی استاد محمدکریم فضلی

 • آنلاین
 • رایگان
 • دانشگاه گلرنگ
دوشنبه ۱۸ اسفند

كارگاه طراحي و تدوين مدل هاي كسب و كار

 • آنلاین
 • ۱۵,۰۰۰ تومان
 • بخش کارآفرینی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی
پنج‌شنبه ۲۱ اسفند

دهمین همایش ملی کارآفرینان برتر عرصه زیست فناوری

 • آنلاین
 • ۲۸,۰۰۰ تومان
 • نخبگان برتر پژوهش های زیست فناوری