رویداد به پایان رسیده است!
وبینار آشنایی با اندازه وسهم بازار محصولات آرایشی درایران (همراه با ارایه گواهینامه حضوردراین وبینار توسط سایت بیزینس مانیتورایران) ) در تاریخ یکشنبه ۳۰ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
یک‌شنبه ۳۰ تیر ساعت ۱۷:۰۰

وبینار آشنایی با اندازه وسهم بازار محصولات آرایشی درایران (همراه با ارایه گواهینامه حضوردراین وبینار توسط سایت بیزینس مانیتورایران) )

  • ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • آنلاین
  • کسب و کار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


 

 

IRAN COSMETIC INDUSTRY QUICK NOTES

اندازه بازار محصولات آرایشی درایران ، در سال 1397 حداقل 10000 میلیارد تومان است .

مروری بر مطالب این وبینار 

نگاهی به آمار وواقعیات بازار محصولات آرایشی درایران وجهان

      1-1- آشنایی با بازارلوازم آرایشی درایران:
خلاصه : ایران با ۷5 میلیون نفر جمعیت به طور سالانه در حدود 10000 میلیاردتومان برای کالای آرایشی هزینه می‌کند و این در حقیقت ۲۹ درصد بازار خاورمیانه را تشکیل می دهد. عربستان سعودی رتبه نخست را در این زمینه داراست.
بیشتر محصولات آرایشی وارداتی هستند، زیرا تولید آن در داخل ایران بسیار ضعیف است. در عطرفروشی ها می‌توان مارک‌های مشهور لوازم آرایشی را یافت، ولی قسمت زیادی از این واردات خارج از شیوه قانونی انجام می شود.
از سوی دیگر ،چند سال است که بازار از کالاهای چینی با کیفیت نامناسب که از استانداردهای جهانی پیروی نمی کنند اشباع شده. کالاهای چینی ۳۰ درصد واردات قاچاق را تشکیل می دهند. البته این کالاها در شهرستان ها و محله های متوسط از بازار خوبی برخوردارند.

1-2- برخی از آمار منتخب

دراین وبینار برخی از آمار منتخب درحوزه ی محصولات آرایشی ارایه می گردد :

نمودار شماره 1– اندازه بازار محصولات آرایشی

نمودار شماره 2- سهم هریک از منابع تامین محصولات آرایشی در کشور

نمودار شماره 3- پیش بینی سهم ریالی هریک از منابع تامین محصولات آرایشی

شماره 4- سهم هریک از محصولات آرایشی در بازار ایران

نمودارشماره 5- سرانه ریالی مصرف محصولات ارایشی در بین جنسیت ها تا سال 1396

نمودار شماره6- سهم مردان وزنان از مصرف محصولات آرایشی تا 1396

نمودارشماره 7- سهم هریک از گریدهای محصولات آرایشی در بازار ایران

نمودار شماره 8- سهم تجمعی هریک ازگریدهای محصولات آرایشی در بازار ایران

1-   نگاهی به مولفه های SWOT محصولات آرایشی درایران

هریک از مولفه های مرتبط با SWOT گویای وضعیت موجود در صنعت ئمحصولات آرایشی است .دراین خصوص ، این مولفه های امکان شناسایی واتخاذ استراتژی های مناسب را فراهم آورده وبه اتکای آنها می توان تحلیل مناسبی از این بازار ارایه نمود .نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها وتهدیدهای موجود در صنعت محصولات آرایشی را می توان به شرح  جدول SWOT (جدول شماره 1) مورد توجه قرارداد :

جدول شماره 1- SWOT   های صنعت محصولات آرایشی

2-   بررسی نقاط قوت وضعف کسب وکارهای ایرانی در زمینه عرضه وفروش محصولات وخدمات

به طور مشخص در این مورد می توان به مطالب مندرج در جدول  شماره 2 زیر اشاره نمود :

جدول شماره 2- بررسی نقاط قوت وضعف کسب وکارهای ایرانی در زمینه عرضه وفروش محصولات وخدمات

نقاط ضعف شرکت های ایرانی درزمینه  فروش
نقاط قوت شرکت های ایرانی در زمینه فروش
-         کارآمد نبودن سیستم توزیع وفروش شرکت های ایرانی

-         عدم دریافت خدمات مناسب از شرکت های پخش وتوزیع

-         مشکلات جذب ، حفظ ونگهداری منابع انسانی ویژه فروش وبازاریابی

-         دشواری وسختی های موجود در معرفی سریع وموثر محصولات به بازار وجذب مخاطب ومشتری

-         عدم امکان سرمایه گذاری وتقویت واحدهای فروش به واسطه تمرکز شرکت ها ومدیران وکارآفرینان بر موضوع تولید وتوسعه محصولات وخدمات

-         نیاز شدید شرکت های ایرانی به خلاص شدن از مشکل وبعضا معضل فروش وبازاریابی محصولات وخدمات
-         وجود محصولات وخدمات فراوان وبعضا با کیفیت ایرانی برای فروش وبازاریابی

-         امکان همراهی وهمکاری آنها با شرکت های پخش وتوزیع وفروش از نظر هماهنگی با آنها در نحوه ی پرداخت وبرگشت سرمایه

-         امکان پشتیبانی واستقبال شرکت های ایرانی از شرکت های ارایه کننده خدمات مناسب فروش وبازاریابی 

3-   آشنایی با فرصت های  موجود در زمینه محصولات آرایشی

فرصت های موجود در زمینه محصولات آرایشی برای شرکت های فعال دراین حوزه را می توان به شرح زیر برشمرد:

-         فروش محصولات وخدمات شرکت ها وسازمان ها وکارآفرینان

-         تبدیل شدن به هاب فروش وبازاریابی کشور

-         تامین کالاها وخدمات شرکت ها وسازمان ها وفروش آنها با برند خود

-         راه اندازی مال شاپ های مجازی بزرگ وقوی وبرتردر ایران

-         راه اندازی فروشگاه های شبکه ای درزمینه محصولات آرایشی [1] وحتی سالن های زیبایی

-         راه اندازی سازمان فروش مجازی با استفاده از روش های دراپ شیپینگ[2] وفروش شبکه ای [3]

-         همکاری با شرکت های خارجی برای تولید وتوزیع محصولات آرایشی با برند وتکنولوژی آنها در داخل کشور وهمینطور صادرات آن به کشورهای همسایه

4-   نگاهی به معیارهای جذابیت این فرصت ها

معیارهای جذابیت هر یک از این کسب وکارها را می توان به شرح جدول شماره 3 برشمرد:

جدول شماره 3- معیارهای جذابیت فرصت های موجود

براساس نتایج جدول فوق می توان جمع ماتیازهریک از فرصت های مورد بحث در فوق را به شرح جدول فوق ونمودار زیر ملاحظه نمود :

نمودار شماره 9- رتبه موزون هریک از فرصت های موجود

براساس نمودار فوق ملاحظه می شود که فرصت های زیر دارای اولویت های اول تا سوم برای این گروه از محصولات هستند.

-         راه اندازی سازمان فروش مجازی با استفاده از روش های دراپ شیپینگ[4] وفروش شبکه ای [5](رتبه اول)

-         همکاری با شرکت های خارجی برای تولید وتوزیع محصولات آرایشی با برند وتکنولوژی آنها در داخل کشور وهمینطور صادرات آن به کشورهای همسایه (رتبه دوم )

-         راه اندازی مال شاپ های مجازی بزرگ وقوی وبرتردر ایران (رتبه سوم)

5-   نتیجه گیری

کسب وکار محصولات آرایشی یکی از مهم ترین وجذاب ترین حوزه های کاری مربوط به محصولات شوینده می باشد که توجه وحضور درآن عملا تبدیل به موضوعی استراتژیک وحیثیتی برای بسیاری از شرکت ها وسازمان های ایرانی است .

به امید روزی که جمله MADE IN IRAN  خود گویای کیفیت محصولات خدمات کشور عزیزمان ایران باشد .

6-   منابع ومآخذ

-         گزارشات سایت بیزینس مانیتور ایران

-         گزارش سایت بانک جهانی

-         گزارشات بانک مرکزی

-         گزارشات مرکز آمار ایران

-         گزارش صندوق بین المللی پول

-          www.infoshop

-          www.datatcenter.com

-          www.Statistica.com

-          www.bizstatistic.com

-          www.worldbank.com

-          www.b2binternational.com

-         www.quora.com

کانال تلگرامی مشتریان طلایی سایت بیزینس مانیتورایران راه اندازی شد :

کانال تلگرامی مشتریان سایت بیزینس مانیتورایران ، با هدف ارایه خدمات برخط به مشتریانی که کارت اشتراک سالیانه سایت بیزینس مانیتور ایران (به مبلغ 5 میلیون تومان راخریداری کرده اند )راه اندازی شد. حضور در این کانال private، ویژه آن دسته از مشتریانی است که کارت اشتراک گزارشات سایت بیزینس مانیتورایران را خریداری می نمایند .در این کانال شما می توانید به طور آنلاین ویک جا به کلیه گزارشات "موجود در سایت بیزینس مانیتور ایران " دسترسی داشته وآنها را مستقیما دانلود کنید .برای کسب اطلاعات بیشتر وخرید اشتراک گزارشات سایت بیزینس مانیتور ایران با ما تماس بگیرید .

 

[1] - network stories  یا فروشگاه های شبکه ای یکی از مدل های ایجاد وتاسیس فروشگاه های زنجیره ای است که نقطه ی اشتراک آن ، مشارکت همه ی عوامل از جمله صاحبان فروشگاه ها در برند ودارایی نامشهودآن است .
[2] -DROP SHIPPING یا روش ارسال قطره ای ، روشی است که طی آن سازمان فروش وپخش ، کالا را در صورت خرید مصرف کننده (CONSUMER) برای وی ارسال می کند وآنرا از پیش برای دپوی مشتری ( CUSTOMER) ارسال نمی کند .
[3] - بازاریابی شبکه ای یا MULTI LEVEL MARKETING  روشی است که طی آن مشتری کالا را با هدف فروش به زیر مجموعه ی عمودی ویا افقی خود خریداری وسپس بازاریابی آنرا در شبکه ی خود انجام می دهد .
[4] -DROP SHIPPING یا روش ارسال قطره ای ، روشی است که طی آن سازمان فروش وپخش ، کالا را در صورت خرید مصرف کننده (CONSUMER) برای وی ارسال می کند وآنرا از پیش برای دپوی مشتری ( CUSTOMER) ارسال نمی کند .
[5] - بازاریابی شبکه ای یا MULTI LEVEL MARKETING  روشی است که طی آن مشتری کالا را با هدف فروش به زیر مجموعه ی عمودی ویا افقی خود خریداری وسپس بازاریابی آنرا در شبکه ی خود انجام می دهد .

سوالات متداول

پیش‌نیاز های علمی شرکت در این رویداد چیست؟
آشنایی با صنعت محصولات آرایشی
وسایل همراه و مورد نیاز در این رویداد چیست؟
کاغذ یادداشت
بلیت پرینت شود یا خیر؟
خیر
آیا امکان پس دادن بلیت و عودت وجه وجود دارد؟
خیر
آیا با شرکت در وبینار می توانم به گزارش اندازه بازار محصولات آرایشی که توسط سایت بیزینس مانیتورایران منتشرشده ، دسترسی داشته باشم؟
بله - بلافاصله پس از ثبت نام وواریز هزینه بلیط ، این گزارش برای شما ایمیل خواهد شد .
آیا دراین وبینار به طور مشخص می توانم با اندازه بازار محصولات آرایشی درایران وسهم رقبای اصلی وخارجی آن آشنا شوم؟
بله دراین وبینار هم با اندازه بازار تک تک محصولات اصلی آرایشی از لاک ناخن تا رنگ مو وماسک آشنا می شوید وهم با سهم بازار هریک از رقبای اصلی وداخلی آن

توضیحات


 

باشگاه مشتریان طلایی سایت بیزینس مانیتورایران ، افتتاح شد.

به مشتریان طلایی ما بپیوندید

لطفابرای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .

@iranbusinessmonitor

00982122059814

فایل پاورپوینت این وبینار برای همه افراد ثبت نام کننده ایمیل خواهد شد .


توضیحات


آشنایی با سخنرانان

آقای دکتر حیدرامیران
آقای دکتر حیدرامیران
موسس سایت بیزینس مانیتورایران

1-    دکتری تولیدوعملیات- دکتری مدیریت استراتژیک – دکتری کارآفرینی

2-    موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین

3-    کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان

4-    کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی

5-    رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان – سافا

6-     دبیرعلمی رویداد استارت آپ ویکند

7-    عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا

8-    عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه

9-    دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران

10-                        موسس هاب کارآفرینی ایران 

سرکار خانم مهندس زهرا امیران
سرکار خانم مهندس زهرا امیران
مدیر سایت بیزینس مانیتورایران

کارشناسی ارشد مدیرت صنایع

مدیرسایت بیزینس مانیتورایران

کوچ ارشد هاب کارآفرینی ایران

محقق ومولف کتاب های کارآفرینی وکسب وکار

مولف کتاب های 10 جلدی در حوزه ی تحلیل اندازه بازار محصولات وخدمات درایران

ارزیاب جایزه مدیریت ایران


سوابق آقای دکتر حیدرامیران


 

1-    دکتری تولیدوعملیات- دکتری مدیریت استراتژیک – دکتری کارآفرینی

2-    موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین

3-    کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان

4-    کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی

5-    رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان – سافا

6-     دبیرعلمی رویداد استارت آپ ویکند

7-    عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا

8-    عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه

9-    دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران

10-                        عضوء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

11-                        مجری پروژه ملی تدوین دانش مدیریت ایران

12-                        سخنران برگزیده کنفرانس های بین المللی در کشورهای ترکیه ،هند ، کره جنوبی، امارات متحده عربی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، هند ، کانادا، مالزی ، تایلند ، ایتالیا ، چین ، سنگاپور وکانادا ،روسیه وایران

13-                        مولف برگزیده کتاب های کارآفرینی وکسب وکار

14-                        موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

15-                        موسس ومدیرمسئول انتشارات امیران

16-موسس سایت کارآفرین کمک

17-                        مدیر اجرایی گروه میلیاردرهای ایران

18-                        مولف برگزیده ی ملی در چهار سال متوالی از سال 1391 تا 1396

19-          مولف بیش از 300جلد کتاب در حوزه های مدیریت، کارآفرینی ، آینده پژوهی ، استراتژیک وکسب وکاروفروش وبازاریابی

20-                        دبیراجرایی جایزه مدیریت ایران

21-                                    دبیراجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی

22-                        دبیراجرایی جایزه ساختمان های هوشمند ایران

23-                        دبیرعلمی همایش آشنایی با فرصت های جذاب کسب وکار در ایران

24-                        دبیراجرای جایزه استارت آپ های ایران

25-                        عضوء انجمن مدیران وکارآفرینان آلمان

26-عضوء انجمن مدیریت هلند

27- رئیش هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران 

28- رئیس هیات مدیره شتاب دهنده کارآفرین

 

برگزارکنندگان

سایت بیزینس مانیتورایران
سایت بیزینس مانیتورایران
@iranbusinessmonitor
هاب کارآفرینی ایران
هاب کارآفرینی ایران
@kscgroup
کانال کارآفرین ایرانی
کانال کارآفرین ایرانی
@karafariniir
برنامه کوچینگ کارآفرینی
برنامه کوچینگ کارآفرینی
@bizzcoaching

زمان‌بندی

روز اول -98/4/30
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی وبیان هدف از وبینار۱۷۱۷:۲۰
تعاریف اولیه ۱۷:۲۰۱۷:۴۰
تشریح موضوع اندازه بازار ونحوه ی محاسبه آن ۱۷:۴۰۱۸
معرفی روش ها ومدل های برآورد اندازه بازار محصولات آرایشی ۱۸۱۸:۴۵
معرفی اندازه بازار محصولات آرایشی به تفکیک محصولات درایران از سال 1390 تا 1398۱۸:۴۵۱۹:۳۰
پرسش وپاسخ ۱۹:۳۰۲۰

حامیان وبینار

حامی

حامی

حامی

حامی


سوابق سرکار خانم مهندس زهرا امیران


رزومه  خانم مهندس زهرا امیران

کارشناسی ارشد تولید و عملیات

مدیر سایت بیزینس مانیتور ایران

برنده تندیس بانوی کارآفرین برتر

مولف کتاب فروش شگفت انگیز

مولف کتاب آشنایی با مدلها و الگوهای تفکر استراتژیک

مولف کتاب آشنایی با اصول و مفاهیم و مبانی تفکر استراتژیک

مولف کتاب مدیریت فروش و بازاریابی در فضای کسب و کار ایران

مولف کتاب اندازه بازار خودروهای تجاری در ایران

مولف کتاب آشنایی با نحوه شکل گیری و مدیریت شرکت های هلدینگ

مولف کتاب سبک زندگی کتاب مرجع

مولف کتاب سبک زندگی کتاب کار

مولف کتاب تحلیلی بر لوازم پزشکی یکبار مصرف در ایران

مولف کتاب تحلیلی بر بازار ماکارونی و محصولات وابسته در ایران

 مولف کتاب تحلیلی بر بازار خانه‌های مسکونی در ایران

مولف کتاب تحلیلی بر بازار مربا در ایران

مولف کتاب تحلیلی بر بازار شیرینی و شکلات در ایران

مولف کتاب تحلیلی بر بازار خانه‌های هوشمند در ایران

مولف کتاب تحلیلی بر بازارحبوبات در ایران

مولف کتاب تحلیلی بر بازار قطعات یدکی خودرو سواری

مولف کتاب تحلیلی بر بازارمحصول چای، قهوه و نسکافه در ایران

مولف کتاب تحلیلی بر بازار آدامس در ایران

مولف کتاب تحلیلی بر بازار آسانسور، پله برقی و بالابر در ایران

مولف کتاب تحلیلی بر بازار آپارتمان در ایران

 

 

 

 

برگزار‌کننده

آواتار

سایت بیزینس مانیتورایران

سایت بیزینس مانیتورایران اولین وتنها سایت ایرانی فعال در حوزه ی مطالعات واستخراج گزارشات واطلاعات در هریک از حوزه های زیر است : - گزارشات اندازه بازار - گزارشات مرتبط با شاخص های KPI - گزارشات آینده پژوهی - گزارشات حضور رقبا در بازار - گزارشات

رویداد های برگزارشده۳
رویداد های فعال۰