رویداد به پایان رسیده است!
وبینار ششمین دوره جایزه فروشندگان برترایرانی در تاریخ شنبه ۲۹ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

وبینار ششمین دوره جایزه فروشندگان برترایرانی

شروع:
شنبه ۲۹ تیر ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
شنبه ۲۹ تیر ۹۸ ۲۰:۰۰
وبینار ششمین دوره جایزه فروشندگان برترایرانی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

دلیل انتخاب فروشندگان برتر

به نام خدا

قابل توجه مدیران عامل شرکت های پخش وتوزیع وفروشندگان فعال در پخش وفروش واقعی ومجازی

موضوع : حضوردر وبینارفرآیند ششمین دوره جایزه فروشندگان برترایران

با سلام

احتراما همانطور که استحضار دارید دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی در نظر داردششمین  دوره جایزه فروشندگان برترایرانی را  با هدف انتخاب ومعرفی بهترین فروشندگان وویزیتورهای  ایرانی وبا حمایت سازمان های مختلف که اسامی آنها ذیلا آمده است در قالب یک

وبینار آموزشی

 درروز شنبه مورخ 29/4/98 برگزار نماید .

ازاینرو به منظور تسریع در امور اجرایی این رخداد ملی  وبرنامه ریزی های آتی ، خواهشمندست دستور فرمایید هماهنگی های لازم در خصوص معرفی ویزیتورها وفروشندگان منتخب آن سازمان محترم به این دبیرخانه به عمل آید تا مقدمات بررسی مدارک واطلاعات ایشان به عمل آید.

ضمنا  به اطلاع آن مقام محترم می رساند که بروشور واطلاعات کامل وتفضیلی این برنامه ، شرایط ارسال درخواست ، تعرفه های ارزیابی ونیز فرم های درخواست حضور در فرآیند ارزیابی در کانال تلگرامی زیر دردسترس می باشد.

@iransalesmanprize

به امید روزی که جمله MADE IN IRAN خود گویای کیفیت محصولات وخدمات کشور عزیزمان ایران باشد.

باتشکر

اکرم امیری

مسئول اجرایی ششمین دوره جایزه فروشندگان برترایرانی

 

دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی ناشر کتاب های ویزه وخاص در زمینه فروش وبازاریابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات

 

 

به نام خدا

مدیریت محترم عامل شرکت .............

فروشندگان گرامی شاغل در شرکت های پخش وسازمان های فروش مجازی

موضوع : برگزاری مجازی ششمین دوره ی جایزه فروشندگان برترایرانی

با سلام

احتراما ، همانطور که مستحضرهستید مهم ترین عامل در رشد وپویایی کسب وکارها ، تلاش مستمرآنها در زمینه ی افزایش وارتقای فروش است .دراین مورد ، می توان به جرات گفت که فروشندگان وویزیتورهای سازمان های فروش واقعی ومجازی ،  در کسب موفقیت آنها در فروش  دارای جایگاهی بی بدیل ومنحصربه فرد هستند .که این مهم موضوع رشد وارتقای آنها را ضروری نموده، و برنامه ریزی های منظم ومناسب را دراین مورد الزامی نموده است .

به همین خاطر شرکت مشاورین کیفیت سازکارآفرین  در پی برگزاری پنج  دوره جایزه فروشندگان برتر ایرانی که با حمایت انجمن شرکت های صنعت پخش ایران ،  انتشارات امیران ، سایت بیزینس مانیتورایران وبسیاری از سازمان ها ، شرکت ها وجراید ورسانه های عمومی برگزار گردید،   اقدام به برنامه ریزی  واجرای ششمین دوره این  جایزه با گستره ای وسیع (ازنظرکسب وکارهای تحت پوشش در سطح ملی ) وبه صورت مجازی ووبینار نموده است .

لذا ، به استحضارمی رساند که این وبینار با هدف  شناسایی ومعرفی فروشندگان برترایرانی والگوهای برترفروش  ، در روزشنبه مورخ29/4/98 برگزارمی گردد و از آن مدیریت محترم درخواست می شود دستورات لازم را جهت  معرفی ویا حضور همکاران وکادرفروش آن سازمان محترم در این رخداد ملی صادر فرمایید وثبت نام را از طریق سایت ایوند انجام بدهند.

ضمنا بروشور این برنامه واطلاعات کامل وتفضیلی آن در کانل زیر دردسترس می باشد.

@iransalesmanprize

به امید روزی که جمله MADE IN IRAN خود گویای کیفیت محصولات وخدمات کشور عزیزمان ایران باشد.

باتشکر

اکرم امیری

دبیراجرایی  دومین دوره ی جایزه فروشندگان برترایرانی

 شماره های تماس :

02122059814

توضیحات

 

به نام خدا

جناب آقای ...

مدیریت محترم عامل شرکت..............

موضوع : برنامه آموزش وارتقای فروشندگان وویزیتورها

 با سلام

احتراما به استحضار می رساند دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی به پشتوانه در اختیار داشتن مدل شایستگی فروشندگان وویزیتورها ونیز اجرای 5 دوره ی این جایزه در سال های گذشته وبرنامه ریزی برای اجرای مجازی ششمین دوره ی آن در سالجاری (29/4/98) آمادگی خود را برای ارایه خدمات زیردر راستای ارتقای شایستگی های فروشندگان وویزیتورهای( مجازی وواقعی) آن شرکت محترم اعلام می نماید .

ضمنا به استحضار می رساند این دبیرخانه آموزش های خود را براساس مجموعه کتاب های 14 گانه آموزش ویزیتورها وفروشندگان که طبق مدل جایزه فروشندگان برترایرانی طراحی شده است(بروشوراین کتاب ها به ذیلا شده است ) ارایه می نماید .

لذا خواهشمندست دستور فرمایید بررسی ونتیجه را جهت بررسی ویا برگزاری جلسات هماهنگی به این دبیرخانه اعلام نمایند.

باتشکر

اکرم امیری

مسئول اجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی

 

 

دبیرخانه جایزه فروشندگان وویزیتورهای برترایرانی

انواع خدمات توانمندسازی فروشندگان وویزیتورها

1-      ارزیابی فروشندگان براساس مدل جایزه فروشندگان برترایرانی

2-      شناسایی وتعیین فرصت های آموزشی برای فروشندگان وویزیتورها

3-      ارایه برنامه های آموزشی حضوری ومجازی جهت تامین نیازهای آموزشی

4-      تشکیل گروه های آموزشی متشکل از فروشندگان وویزیتورهای شرکت در شیکه های مجازی وارایه آموزش های مستمر به آنها

5-      اخذ انواع آزمون ها شامل آزمون های pre-test  و post-test

6-      صدور انواع گواهینامه های آموزشی

7-      تهیه وارایه انواع مطالب آموزشی ومحتوی برای آموزشفروشندگان وویزیتورها جهت استفاده از در فضای مجازی

8-      مدیریت وراهبری گروه های تخصصی وآموزشی وبازآموزی ویژه فروشندگان شرکت در فضای مجازی

9-      تولید انواع محصولات آموزشی وکمک آموزشی ویژه آموزش ویزیتورها وفروشندگان

10-  طراحی وچاپ انواع پوستر واقلام آموزشی وکمک آموزشی ویژه فروشندگان وویزیتورها ی شرکت

11-  آماده نموده فروشندگان وویزیتورهای شرکت جهت حضور در فرآینددومین دوره ی جایزه فروشندگان وویزیتورها

12-  اعزام ویزیتورها وفروشندگان شرکت به دوره های داخلی وخارجی آموزشی وبازآموزی

13-  تشکیل کارگاه ها وکلینیک های آموزشی ویژه

14-  ارزیابی واندازه گیری عملکرد فروشندگان وویزیتورهای شرکت در فواصل زمانی معین

15-  برگزاری تورهای فروش ویژه فروشندگان شرکت در سازمان ها وشرکت های موفق در زمینه فروش

 

 

 

 

 

 

توضیحات

قابل توجه شرکتها وسازمان ها

دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی  با همکاری انتشارات امیران منتشر کرد :

مجموعه کتاب های 14 گانه آموزش ویزیتورها وفروشندگان

این مجموعه ی بی نظیر واستثنایی ، که براساس معیارهای 7 گانه جایزه فروشندگان برترایرانی تالیف ومنتشر شده است ( به ازای هرمعیار دوکتاب مرجع وکار ) در پی افزایش توانمندی ها وشایستگی های فروشندگان ایرانی در بازار پررقابت امروزی است .

با خرید بیش از 500سری از این مجموعه ی 14 جلدی ، یک برنامه آموزشی 6 ساعته رایگان در محل شرکت خودتان از ما هدیه بگیرید .

-   هزینه ایاب وذهاب واقامت استاد در شهرهای غیر از تهران بزرگ ، به عهده شرکت های متقاضی است .

دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی

-        @iransalesmanprize

تلفن تماس :

02122059814

 

توضیحات

 

قابل توجه شرکتها وسازمان ها

دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی  با همکاری انتشارات امیران منتشر کرد :

مجموعه کتاب های 14 گانه آموزش ویزیتورها وفروشندگان

این مجموعه ی بی نظیر واستثنایی ، که براساس معیارهای 7 گانه جایزه فروشندگان برترایرانی تالیف ومنتشر شده است ( به ازای هرمعیار دوکتاب مرجع وکار ) در پی افزایش توانمندی ها وشایستگی های فروشندگان ایرانی در بازار پررقابت امروزی است .

با خرید بیش از 500سری از این مجموعه ی 14 جلدی ، یک برنامه آموزشی 6 ساعته رایگان در محل شرکت خودتان از ما هدیه بگیرید .

-   هزینه ایاب وذهاب واقامت استاد در شهرهای غیر از تهران بزرگ ، به عهده شرکت های متقاضی است .

دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی

-        @iransalesmanprize

تلفن تماس :

02122059814

 

سخنران این وبینار: آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

دبیراجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی

1- موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین
2- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان
3- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی
4- عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا
5- عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه
6- دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران
7- دانشیار وعضوء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
8- مجری پروژه ملی تدوین دانش مدیریت ایران
9- سخنران برگزیده کنفرانس های بین المللی در کشورهای ترکیه ،هند ، کره جنوبی، امارات متحده عربی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، هند ، کانادا، مالزی ، تایلند ، چین ، سنگاپور وکانادا ،روسیه وایران
10- موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران ذ

1- موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین
2- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان
3- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی
4- عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا
5- عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه
6- دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران
7- دانشیار وعضوء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
8- مجری پروژه ملی تدوین دانش مدیریت ایران
9- سخنران برگزیده کنفرانس های بین المللی در کشورهای ترکیه ،هند ، کره جنوبی، امارات متحده عربی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، هند ، کانادا، مالزی ، تایلند ، چین ، سنگاپور وکانادا ،روسیه وایران
10- موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

رئیس هیات مدیره گروه کارآفرین

11- موسس ومدیرمسئول انتشارات امیران
12- موسس سایت کارآفرین کمک
13- مدیر اجرایی گروه میلیاردرهای ایران
14- مولف برگزیده ی ملی در چهار سال متوالی از سال 1391 تا 1395
15- مولف بیش از 300جلد کتاب در حوزه های مدیریت، کارآفرینی ، آینده پژوهی ، استراتژیک وکسب وکاروفروش وبازاریابی
16- دبیراجرایی جایزه مدیریت ایران
17- دبیراجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی
18- دبیراجرایی جایزه ساختمان های هوشمند ایران
19- دبیرعلمی همایش آشنایی با فرصت های جذاب کسب وکار در ایران
20- دبیراجرای جایزه استارت آپ های ایران
21- عضوء انجمن مدیران وکارآفرینان آلمان
22- عضوء انجمن مدیریت هلند

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

موسس سایت بیزینس مانیتورایران

1- موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین
2- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان
3- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی
4- عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا
5- عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه
6- دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران
7- دانشیار وعضوء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
8- مجری پروژه ملی تدوین دانش مدیریت ایران
9- سخنران برگزیده کنفرانس های بین المللی در کشورهای ترکیه ،هند ، کره جنوبی، امارات متحده عربی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، هند ، کانادا، مالزی ، تایلند ، چین ، سنگاپور وکانادا ،روسیه وایران
10- موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

موسس سایت انتشارات امیران

11- موسس ومدیرمسئول انتشارات امیران
12- موسس سایت کارآفرین کمک
13- مدیر اجرایی گروه میلیاردرهای ایران
14- مولف برگزیده ی ملی در چهار سال متوالی از سال 1391 تا 1395
15- مولف بیش از 300جلد کتاب در حوزه های مدیریت، کارآفرینی ، آینده پژوهی ، استراتژیک وکسب وکاروفروش وبازاریابی
16- دبیراجرایی جایزه مدیریت ایران
17- دبیراجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی
18- دبیراجرایی جایزه ساختمان های هوشمند ایران
19- دبیرعلمی همایش آشنایی با فرصت های جذاب کسب وکار در ایران
20- دبیراجرای جایزه استارت آپ های ایران
21- عضوء انجمن مدیران وکارآفرینان آلمان
22- عضوء انجمن مدیریت هلند

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان

1- موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین
2- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان
3- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی
4- عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا
5- عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه
6- دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران
7- دانشیار وعضوء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
8- مجری پروژه ملی تدوین دانش مدیریت ایران
9- سخنران برگزیده کنفرانس های بین المللی در کشورهای ترکیه ،هند ، کره جنوبی، امارات متحده عربی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، هند ، کانادا، مالزی ، تایلند ، چین ، سنگاپور وکانادا ،روسیه وایران
10- موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

مولف کتاب پرفروش "غول هاهم شکست می خورند"

11- موسس ومدیرمسئول انتشارات امیران
12- موسس سایت کارآفرین کمک
13- مدیر اجرایی گروه میلیاردرهای ایران
14- مولف برگزیده ی ملی در چهار سال متوالی از سال 1391 تا 1395
15- مولف بیش از 300جلد کتاب در حوزه های مدیریت، کارآفرینی ، آینده پژوهی ، استراتژیک وکسب وکاروفروش وبازاریابی
16- دبیراجرایی جایزه مدیریت ایران
17- دبیراجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی
18- دبیراجرایی جایزه ساختمان های هوشمند ایران
19- دبیرعلمی همایش آشنایی با فرصت های جذاب کسب وکار در ایران
20- دبیراجرای جایزه استارت آپ های ایران
21- عضوء انجمن مدیران وکارآفرینان آلمان
22- عضوء انجمن مدیریت هلند

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

دبیراجرایی جایزه مدیریت ایران

1- موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین
2- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان
3- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی
4- عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا
5- عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه
6- دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران
7- دانشیار وعضوء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
8- مجری پروژه ملی تدوین دانش مدیریت ایران
9- سخنران برگزیده کنفرانس های بین المللی در کشورهای ترکیه ،هند ، کره جنوبی، امارات متحده عربی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، هند ، کانادا، مالزی ، تایلند ، چین ، سنگاپور وکانادا ،روسیه وایران
10- موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

راهبراستراتژیک شرکت های ایرانی

11- موسس ومدیرمسئول انتشارات امیران
12- موسس سایت کارآفرین کمک
13- مدیر اجرایی گروه میلیاردرهای ایران
14- مولف برگزیده ی ملی در چهار سال متوالی از سال 1391 تا 1395
15- مولف بیش از 300جلد کتاب در حوزه های مدیریت، کارآفرینی ، آینده پژوهی ، استراتژیک وکسب وکاروفروش وبازاریابی
16- دبیراجرایی جایزه مدیریت ایران
17- دبیراجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی
18- دبیراجرایی جایزه ساختمان های هوشمند ایران
19- دبیرعلمی همایش آشنایی با فرصت های جذاب کسب وکار در ایران
20- دبیراجرای جایزه استارت آپ های ایران
21- عضوء انجمن مدیران وکارآفرینان آلمان
22- عضوء انجمن مدیریت هلند

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

کارآفرین برترملی

1- موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین
2- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان
3- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی
4- عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا
5- عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه
6- دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران
7- دانشیار وعضوء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
8- مجری پروژه ملی تدوین دانش مدیریت ایران
9- سخنران برگزیده کنفرانس های بین المللی در کشورهای ترکیه ،هند ، کره جنوبی، امارات متحده عربی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، هند ، کانادا، مالزی ، تایلند ، چین ، سنگاپور وکانادا ،روسیه وایران
10- موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

دبیراجرایی جایزه استارت آپ های ایران

11- موسس ومدیرمسئول انتشارات امیران
12- موسس سایت کارآفرین کمک
13- مدیر اجرایی گروه میلیاردرهای ایران
14- مولف برگزیده ی ملی در چهار سال متوالی از سال 1391 تا 1395
15- مولف بیش از 300جلد کتاب در حوزه های مدیریت، کارآفرینی ، آینده پژوهی ، استراتژیک وکسب وکاروفروش وبازاریابی
16- دبیراجرایی جایزه مدیریت ایران
17- دبیراجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی
18- دبیراجرایی جایزه ساختمان های هوشمند ایران
19- دبیرعلمی همایش آشنایی با فرصت های جذاب کسب وکار در ایران
20- دبیراجرای جایزه استارت آپ های ایران
21- عضوء انجمن مدیران وکارآفرینان آلمان
22- عضوء انجمن مدیریت هلند

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

صاحب نظر در حوزه ی توسعه کسب وکارها

1- موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین
2- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان
3- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی
4- عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا
5- عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه
6- دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران
7- دانشیار وعضوء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
8- مجری پروژه ملی تدوین دانش مدیریت ایران
9- سخنران برگزیده کنفرانس های بین المللی در کشورهای ترکیه ،هند ، کره جنوبی، امارات متحده عربی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، هند ، کانادا، مالزی ، تایلند ، چین ، سنگاپور وکانادا ،روسیه وایران
10- موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان

11- موسس ومدیرمسئول انتشارات امیران
12- موسس سایت کارآفرین کمک
13- مدیر اجرایی گروه میلیاردرهای ایران
14- مولف برگزیده ی ملی در چهار سال متوالی از سال 1391 تا 1395
15- مولف بیش از 300جلد کتاب در حوزه های مدیریت، کارآفرینی ، آینده پژوهی ، استراتژیک وکسب وکاروفروش وبازاریابی
16- دبیراجرایی جایزه مدیریت ایران
17- دبیراجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی
18- دبیراجرایی جایزه ساختمان های هوشمند ایران
19- دبیرعلمی همایش آشنایی با فرصت های جذاب کسب وکار در ایران
20- دبیراجرای جایزه استارت آپ های ایران
21- عضوء انجمن مدیران وکارآفرینان آلمان
22- عضوء انجمن مدیریت هلند

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

دبیراجرایی کمیته ارزشگذاری وقیمت گذاری استارت آپ های ایران

1- موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین
2- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان
3- کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی
4- عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا
5- عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه
6- دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران
7- دانشیار وعضوء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی
8- مجری پروژه ملی تدوین دانش مدیریت ایران
9- سخنران برگزیده کنفرانس های بین المللی در کشورهای ترکیه ،هند ، کره جنوبی، امارات متحده عربی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، هند ، کانادا، مالزی ، تایلند ، چین ، سنگاپور وکانادا ،روسیه وایران
10- موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران

رئیس شورای سیاستگذاری جایزه فروشندگان برترایران

11- موسس ومدیرمسئول انتشارات امیران
12- موسس سایت کارآفرین کمک
13- مدیر اجرایی گروه میلیاردرهای ایران
14- مولف برگزیده ی ملی در چهار سال متوالی از سال 1391 تا 1395
15- مولف بیش از 300جلد کتاب در حوزه های مدیریت، کارآفرینی ، آینده پژوهی ، استراتژیک وکسب وکاروفروش وبازاریابی
16- دبیراجرایی جایزه مدیریت ایران
17- دبیراجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی
18- دبیراجرایی جایزه ساختمان های هوشمند ایران
19- دبیرعلمی همایش آشنایی با فرصت های جذاب کسب وکار در ایران
20- دبیراجرای جایزه استارت آپ های ایران
21- عضوء انجمن مدیران وکارآفرینان آلمان
22- عضوء انجمن مدیریت هلند

برگزارکنندگان

دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی

دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی

سازمان فروش ایرانیان

سازمان فروش ایرانیان

@ivsoo

شبکه وفاداری وتخفیف

شبکه وفاداری وتخفیف

جامعه مجازی ایران

جامعه مجازی ایران

@kscgroup

کمپین خریداز کالاها وخدمات با کیفیت ایرانی

کمپین خریداز کالاها وخدمات با کیفیت ایرانی

اتاق فکر فروشنده برترملی

اتاق فکر فروشنده برترملی

@iransalesmanprize

 کانال کارآفرین ایرانی

کانال کارآفرین ایرانی

@karafarinir

 انتشارات امیران

انتشارات امیران

@amiranbooks

زمان‌بندی

روز اول- شنبه 98/4/29
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۷۱۷:۲۰
معرفی مدل جایزه فروشندگان برترایرانی ومعیارهای آن ۱۷:۲۰۱۸
تشریح نحوه ی ارزیابی های این دوره ۱۸۱۸:۲۰
ارایه گزارشی از آمار افراد شرکت کننده دراین دوره۱۸:۲۰۱۸:۴۰
معرفی بهترین فروشندگان این دوره ونوع جوایز آنها۱۸:۴۰۲۰

سوالات متداول

پیش‌نیاز های علمی شرکت در این وبینار چیست؟
فعالیت شما به عنوان فروشنده ، در این مورد توصیه می شود
سطوح درنظر گرفته شده برای این جایزه چیست ؟
همه ی فروشندگان (تلفنی وحضوری ) ، موزعین ،سرپرستان فروش ، روسای فروش ، مدیران شعب ومناطق ومدیران عامل شرکت های پخش وتوزیع می توانند دراین رویداد شرکت نماییند .
بلیت پرینت شود یا خیر؟
خیر
آیا امکان پس دادن بلیت و عودت وجه وجود دارد؟
خیر
برای حضور در فرآیند ارزیابی وگرفتن جایزه فروشنده برترچه اقداماتی باید انجام بدهم؟
دراین مورد پش از خرید یکی از بلیت های تعریف شده برای اخذ جایزه فروشندگان ، ضمن تماس با دبیرخانه جایزه(02122059814) ومراجعه به کانال جایزه فروشندگان برترایرانی (@iransalesmanprize)فرم ارزیابی را دریافت وآنرا برای ما ارسال نمایید .
آیا با واریز هزینه ارزیابی ، می توانم 100% مطمئن شوم که برنده جایزه خواهم بود ؟
خیر- در صورتی که براساس ارزیابی ها واجد شرایط تشخیص داده شوید یکی از تندیس های طلایی ، نقره ای وبرنزی به شما تعلق می گیرد .واز طریق پست برای شما ارسال می شود .
آیا امکان فروشندگان مستقل (مجازی وواقعی ) درفرآیند ارزیابی وگرفتن جایزه وجود دارد ؟
بله - همه ی فروشندگان می توانند در این رخداد شرکت کنند
هزینه نهایی گرفتن جایزه(شامل تندیس ولوح تقدیر) برای فروشندگان برترمنتخب چقدراست ؟
علاوه بر هزینه 200000 تومانی برای ارزیابی ، درصورتی که در ارزیابی موفق بشوید ، برای گرفتن تندیس ولوح تقدیمر ، می بایست مبلغ 500000 تومان واریز نمایید .به عبارت دیگر هزینه نهایی گرفتن تندیس ولوح تقدیر برای افراد موفق معادل هفت صدرهزار تومان خواهد بود .

توضیحات

ایجاد سازمان فروش

بازاریابی وفروش محصولات وخدمات

آموزش

ارزیابی

توانمندسازی

ارتقاء

جذب وبهینه سازی

کارکنان فروش وبازاریابی خود

رابه ما بسپارید .

توضیحات

دبیرخانه جایزه فروشندگان برترایرانی با همکاری انتشارات امیران چاپ کرد :

مجموعه پوسترهای آموزشی ویژه فروشندگان وبازاریابان - تمام رنگی ودر قطع 50*70

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی

توضیحات

 جایزه فروشندگان ، مدلی کاملا ایرانی است که در ششمین دوره ی خود ، در پی ارزیابی ومعرفی بهترین های فروش وبازاریابی درایران است . اجزای این دمل را به شرح زیر می توانید ملاحظه کنید .

توضیحات


 

پوسترهای آموزشی ویژه ویزیتورها وفروشندگان

چرا فروشندگان برترانتخاب می شوند

برای آنکه افراد ساعی وپرکار به عنوان مبنا وشاخص  معرفی شوند

دکتر حیدرامیران - بنیانگذارهوش کارآفرینی درایران

رویداد آنلاین است