کاور
چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۱۸:۰۰

وبینار طراحی پست اینستاگرامی (دوره دوم)

  • ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  • آنلاین
  • کارآفرینی
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

زمان‌بندی

جلسه اول | 7 آبان ماه
جلسه دوم | 8 آبان ماه
جلسه سوم | 9 آبان ماه
عنوانشروعپایان
جلسه اول۱۸:۰۰ ۲۰:۲۰
عنوانشروعپایان
جلسه دوم۱۸:۰۰۲۰:۲۰
عنوانشروعپایان
جلسه سوم۱۸:۰۰۲۰:۲۰

برگزار‌کننده

آواتار

محمدحسین مرادی

مدیر تیم تولید محتوای پلاتیم

رویداد های برگزارشده۲
رویداد های فعال۱
  • شروع: چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۱۸:۰۰
  • پایان: جمعه ۹ آبان ساعت ۲۰:۲۰
این رویداد از سرویس وبینار ایوند استفاده می‌کند.

اشتراک‌گذاری رویداد

connectکانکت برای این رویداد فعال است