رویداد به پایان رسیده است!
وبینار طراحی پست اینستاگرامی (دوره دوم) در تاریخ جمعه ۹ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۷ آبان ساعت ۱۸:۰۰

وبینار طراحی پست اینستاگرامی (دوره دوم)

  • رایگان
  • آنلاین
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

زمان‌بندی

جلسه اول | 7 آبان ماه
جلسه دوم | 8 آبان ماه
جلسه سوم | 9 آبان ماه
عنوانشروعپایان
جلسه اول۱۸:۰۰ ۲۰:۲۰
عنوانشروعپایان
جلسه دوم۱۸:۰۰۲۰:۲۰
عنوانشروعپایان
جلسه سوم۱۸:۰۰۲۰:۲۰

برگزار‌کننده

آواتار

محمدحسین مرادی

مدیر تیم تولید محتوای پلاتیم

رویداد های برگزارشده۲
رویداد های فعال۰
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر