flame-iconاز 13 آبان تا 16 آذر ساخت وبینار در ایوند رایگان شدساخت وبینار
وبینار نقشه راه شغلی - حرفه ای
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۸۵
دنبال کننده
۱۴
کل رویدادها

بیشتر از ۵۰ نفر (۹۹%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.