رویداد به پایان رسیده است!
اولین وبینار هوش کارآفرینی درایران (همراه با اعطای گواهینامه آموزشی حضور ازهاب کارآفرینی ایران ) در تاریخ شنبه ۲۰ مهر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۸:۰۰

اولین وبینار هوش کارآفرینی درایران (همراه با اعطای گواهینامه آموزشی حضور ازهاب کارآفرینی ایران )

  • ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • آنلاین
  • کارآفرینی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آشنایی با وبینار هوش کارآفرینی


بدون هوش کارآفرینی ، به هیچ عنوان نمی توانیم در کارآفرینی وکسب وکارخود موفق شویم .

از نظر من هوش کارآفرینی را می توان به شرح زیر تعریف کرد: 

1- (در قالب فضا والگوهای مرسوم  وموجود )توانایی تشخیص ودیدن وبهره گیری از فرصت های موجود خیلی جلوتر از دیگران 

2- ( در قالب خلق الگو وفضا وپارادایم های جدید )توانایی خلق وایجاد فرصت ها در شرایط ناباوری وحتی مخالفت دیگران 

3- تغییر واصلاح نظام وساختارهای موجود کارآفرینی وکسب وکار 

4- به هم ریختن ساختار ونظام های موجود کارآفرینی وایجاد ساختارها ومدل های جدید کارآفرینی 

ازاین نظر هوش کارآفرینی را می توان یکی ازالزامات ومهم ترین موضوعات برای همه ی افراد وآحاد جامعه دانست که به نوعی در فضای کارآفرینی وکسب وکار وارد شده ویا علاقمند به حضور درآن هستند .

هوش کارآفرینی ، اولین ومهم ترین معیار در موفقیت وکامیابی ویا عدم موفقیت یک کارآفرین محسوب می شود .

دراین وبینار شما با ابعاد ، مولفه ها وروش های ارتقای هوش کارآفرینی خود آشنا می شوید .

 


آشنایی با آقای دکتر حیدرامیران


 

 

1-    دکتری تولیدوعملیات- دکتری مدیریت استراتژیک – دکتری کارآفرینی

2-    موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین

3-    کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان

4-    کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی

5-    رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان – سافا

6-     دبیرعلمی رویداد استارت آپ ویکند

7-    عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا

8-    عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه

9-    دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران

10-                        موسس هاب کارآفرینی ایران 

11-                        مجری پروژه ملی تدوین دانش مدیریت ایران

12-                        سخنران برگزیده کنفرانس های بین المللی در کشورهای ترکیه ،هند ، کره جنوبی، امارات متحده عربی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، هند ، کانادا، مالزی ، تایلند ، ایتالیا ، چین ، سنگاپور وکانادا ،روسیه وایران

13-                        مولف برگزیده کتاب های کارآفرینی وکسب وکار

14-                        موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

15-                        موسس ومدیرمسئول انتشارات امیران

16-موسس سایت کارآفرین کمک

17-                        مدیر اجرایی گروه میلیاردرهای ایران

18-                        مولف برگزیده ی ملی در چهار سال متوالی از سال 1391 تا 1396

19-          مولف بیش از 300جلد کتاب در حوزه های مدیریت، کارآفرینی ، آینده پژوهی ، استراتژیک وکسب وکاروفروش وبازاریابی

20-                        دبیراجرایی جایزه مدیریت ایران

21-                                    دبیراجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی

22-                        دبیراجرایی جایزه ساختمان های هوشمند ایران

23-                        دبیرعلمی همایش آشنایی با فرصت های جذاب کسب وکار در ایران

24-                        دبیراجرای جایزه استارت آپ های ایران

25-                        عضوء انجمن مدیران وکارآفرینان آلمان

26-عضوء انجمن مدیریت هلند

27- رئیش هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران 

28- رئیس هیات مدیره شتاب دهنده کارآفرین


منابع مورد استفاده دراین وبینار


برخی از کتاب های تالیفی آقای دکتر امیران در حوزه ی هوش کارآفرینی وتشخیص فرصت 

سخنران- آقای دکتر حیدرامیران

آقای دکتر حیدرامیران
آقای دکتر حیدرامیران
موسس هاب کارآفرینی ایران

1-    دکتری تولیدوعملیات- دکتری مدیریت استراتژیک – دکتری کارآفرینی

2-    موسس گروه سرمایه گذاری وکارآفرینی کارآفرین

3-    کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دانش بنیان

4-    کارآفرین برترملی در حوزه محصولات دامی وپروتئینی

5-    رئیس هیات مدیره سازمان فروش ایرانیان – سافا

6-     دبیرعلمی رویداد استارت آپ ویکند

7-    عضوء هیات مدیره شرکت دیبا پروتئین پایا

8-    عضوء هیات مدیره شرکت همکاران تجارت خاورمیانه

9-    دبیراجرایی اندیشکده مدیران وکارآفرینان ایران

10-                        موسس هاب کارآفرینی ایران 

آقای دکتر حیدرامیران
آقای دکتر حیدرامیران
دبیراجرایی جایزه استارت آپ های ایران

          مجری پروژه ملی تدوین دانش مدیریت ایران

12-                        سخنران برگزیده کنفرانس های بین المللی در کشورهای ترکیه ،هند ، کره جنوبی، امارات متحده عربی ، فرانسه ، آلمان ، هلند ، هند ، کانادا، مالزی ، تایلند ، ایتالیا ، چین ، سنگاپور وکانادا ،روسیه وایران

13-                        مولف برگزیده کتاب های کارآفرینی وکسب وکار

14-                        موسس سایت بیزینس مانیتور ایران

15-                        موسس ومدیرمسئول انتشارات امیران

16-موسس سایت کارآفرین کمک

17-                        مدیر اجرایی گروه میلیاردرهای ایران

18-                        مولف برگزیده ی ملی در چهار سال متوالی از سال 1391 تا 1396

19-          مولف بیش از 300جلد کتاب در حوزه های مدیریت، کارآفرینی ، آینده پژوهی ، استراتژیک وکسب وکاروفروش وبازاریابی

20-                        دبیراجرایی جایزه مدیریت ایران

آقای دکتر حیدرامیران
آقای دکتر حیدرامیران
رئیس هیات مدیره شتاب دهنده کارآفرین

   دبیراجرایی جایزه فروشندگان برترایرانی

22-                        دبیراجرایی جایزه ساختمان های هوشمند ایران

23-                        دبیرعلمی همایش آشنایی با فرصت های جذاب کسب وکار در ایران

24-                        دبیراجرای جایزه استارت آپ های ایران

25-                        عضوء انجمن مدیران وکارآفرینان آلمان

26-عضوء انجمن مدیریت هلند

27- رئیش هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران 

28- رئیس هیات مدیره شتاب دهنده کارآفرین

آقای دکتر حیدرامیران
آقای دکتر حیدرامیران
رئیس هیات مدیره گروه کارآفرین

کارآفرین باش

برگزارکنندگان

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۷۱۷:۲۰
تعاریف مقدماتی ومبانی ۱۷:۲۰۱۷:۴۰
هوش کارآفرینی وابعاد آن ۱۷:۴۰۱۸
نمونه های کاربردی از هوش کارآفرینی ۱۸۱۸:۳۰
چگونه هوش کارآفرینی خود را ادنازه گیری کرده وآنرا افزایش بدهیم ؟۱۸:۳۰۱۹:۳۰
پرسش وپاسخ۱۹:۳۰۲۰

حامیان

حامی

حامی

حامی

حامی

حامی

سوالات متداول

پیش‌نیاز های علمی شرکت در این رویداد چیست؟
آشنایی با مبانی واصول کارآفرینی
وسایل همراه و مورد نیاز در این رویداد چیست؟
کاغذ یادداشت وکامپیوتر
بلیت پرینت شود یا خیر؟
خیر
آیا امکان پس دادن بلیت و عودت وجه وجود دارد؟
خیر
آیا می توانم با همکاری استاد هوش کارآفرینی خود را ادنازه گیری نمایم؟
بله دراین وبینار ، یک فایل اکسلی دراختیار شما قرار می گیرد تا هوش کارآفرینی خود را اندازه گیری نمایید .
آیا می توانم از خدمات مشاوره ای استاد پس از وبینارویا قبل از اجرای آن استفاده نمایم؟
بله با خرید بلیت مشاوره از استاد انجام این مهم میسر است .

سایر رویدادهای ما را دنبال کنید :


شما می توانید سایر رخدادهای  هاب کارآفرینی ایران  را از طریق مراجعه به لینک های زیر در سایت ایوند دنبال کنید : 

https://evnd.co/aI2ga  https://evnd.co/1Dh63

https://evnd.co/V7Ly8 
 https://evnd.co/C3rQm

https://evnd.co/0BadY 
 https://evnd.co/udFsY

https://evnd.co/tEd5G 
 https://evnd.co/UrLLz

https://evnd.co/mYoWe 
 https://evnd.co/aJUUf

https://evnd.co/lqe3t 
 https://evnd.co/DJ7FO

https://evnd.co/wRXnO 
 https://evnd.co/f9a4j

https://evnd.co/9DEzt

برگزار‌کننده

آواتار

هاب کارآفرینی ایران

  معرفی مختصر (اهداف) هاب کارآفرینی ایران هاب کارآفرینی ایران که درسال 1395 و با مدیریت آقای دکتر حیدرامیران تشکیل گردیده است ، تسهیل گر وراهنمای کسب وکارهای ایرانی در مسیر موفقیت است. هاب کارآفرینی ایران به عنوان یک سازمان خصوصی ، در پی تسهیل وساده

رویداد های برگزارشده۱۳۸
رویداد های فعال۵۸
تعداد افراد توصیهکننده این برگزارکنندهبیشتر از ۱۰ نفر