نشست وبیناری مسیر نوآوری و کارآفرینی در حوزه مهندسی و ساخت
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۸۷۷
دنبال کننده
۳۸
کل رویدادها