رویداد به پایان رسیده است!
وبینار کوچینگ گروهی استرس در تاریخ یکشنبه ۲۰ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

وبینار کوچینگ گروهی استرس

شروع:
دوشنبه ۳۰ دی ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۲۰ بهمن ۹۸ ۱۹:۰۰
وبینار کوچینگ گروهی استرس
برگزارکننده‌ی رویداد