رویداد به پایان رسیده است!
ورود سریع و حرفه ای به دنیای فتوشاپ در تاریخ جمعه ۲۵ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ورود سریع و حرفه ای به دنیای فتوشاپ

شروع:
پنج‌شنبه ۳ بهمن ۹۸ ۱۳:۳۰
پایان:
جمعه ۲۵ بهمن ۹۸ ۱۱:۳۰
ورود سریع و حرفه ای به دنیای فتوشاپ
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

زمان‌بندی

روز اول
روز دوم
روز سوم
روز چهارم
روز پنجم
روز ششم
روز هفتم
روز هشتم
عنوانشروعپایان
دوره مقدماتی فتوشاپ۱۳:۳۰۱۶:۳۰
عنوانشروعپایان
دوره مقدماتی فتوشاپ۸۱۱:۳۰
عنوانشروعپایان
دوره نیمه حرفه ای۱۳:۳۰۱۶:۳۰
عنوانشروعپایان
دوره نیمه حرفه ای۸۱۱:۳۰
عنوانشروعپایان
دوره نیمه حرفه ای۱۳:۳۰۱۶:۳۰
عنوانشروعپایان
دوره نیمه حرفه ای۸:۳۰۱۱:۳۰
عنوانشروعپایان
دوره نیمه حرفه ای۱۳:۳۰۱۶:۳۰
عنوانشروعپایان
دوره نیمه حرفه ای۸:۳۰۱۱:۳۰

آدرس: اصفهان خیابان جی، خیابان شهید خراسانی(جنب استخر ساحل)، کوچه انقلاب، مؤسسه بینش مطهر