رویداد به پایان رسیده است!
ورکشاپ_آموزش_بورس در تاریخشنبه ۹ آذربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ورکشاپ_آموزش_بورس

شروع:
شنبه ۹ آذر ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
شنبه ۹ آذر ۹۸ ۲۰:۰۰
ورکشاپ_آموزش_بورس
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:بیرجند خیابان طالقانی،طالقانی13،روبه روی بازارچه کشاورزی، سمت چپ کانون حضرت زینب