رویداد به پایان رسیده است!
ورکشــاپ معمـــاری و شهرســـازی دیجیتال در دانشگاه "یاک" بارسلونا، اسپانیــا در تاریخپنج‌شنبه ۳ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ورکشــاپ معمـــاری و شهرســـازی دیجیتال در دانشگاه "یاک" بارسلونا، اسپانیــا

شروع:
سه‌شنبه ۱ آبان ۹۷ ۰۸:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۳ آبان ۹۷ ۱۹:۰۰
ورکشــاپ معمـــاری و شهرســـازی دیجیتال در دانشگاه "یاک" بارسلونا، اسپانیــا
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد