ورک شاپ آموزش حضور حرفه ای در نمایشگاه

شروع رویداد
شنبه ۲۴ مهر ۹۵ ۱۳:۳۰
پایان رویداد
شنبه ۲۴ مهر ۹۵ ۱۶:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادکسب و کار / غیره
اضافه به تقویم
ورک شاپ آموزش حضور حرفه ای در نمایشگاه
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۳۱۳۶۲۰۲۷۵۴
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:اصفهان خیابان شیخ بهایی، مرکز تخصصی رشد هنر

موقعیت جغرافیایی رویداد