رویداد به پایان رسیده است!
وضعیت نظام مالیاتی و چگونگی بهبود وصول درآمدهای مالیاتی در تاریخ دوشنبه ۱۱ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

وضعیت نظام مالیاتی و چگونگی بهبود وصول درآمدهای مالیاتی

شروع:
دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ ۱۷:۳۰
وضعیت نظام مالیاتی و چگونگی بهبود وصول درآمدهای مالیاتی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

دکتر هادی عبداللهی
دکتر هادی عبداللهی
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی
دکتر محمد وصال
دکتر محمد وصال
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
احمد غفارزاده
احمد غفارزاده
عضو هیئت مستشاری مرکز عالی دادخواهی مالیاتی وزارت امور اتصادی و دارایی
محمود تولائی
محمود تولائی
رئیس محترم کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
محمد محمودی
محمد محمودی
مشاور امور مالیاتی اتاق تعاون ایران
دکتر احمد زمانی
دکتر احمد زمانی
معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۴:۰۰۱۴:۱۰
سخنرانی دکتر محمد وصال۱۴:۱۰۱۴:۴۰
سخنرانی دکتر هادی عبداللهی۱۴:۴۰۱۵:۱۰
سخنرانی احمد غفارزاده۱۵:۱۰۱۵:۴۰
سخنرانی محمود تولائی۱۵:۴۰۱۶:۱۰
استراحت و پذیرایی۱۶:۱۰۱۶:۲۵
پنل میز گرد۱۶:۲۵۱۷:۱۰
جمع بندی و دریافت ازخورد از شرکت کنندگان۱۷:۱۰۱۷:۳۰

آدرس: تهران نیاوران ، جمال آباد ، خیابان مختار عسگری ، پلاک 6