رویداد به پایان رسیده است!
وضعیت نظام مالیاتی و چگونگی بهبود وصول درآمدهای مالیاتی در تاریخدوشنبه ۱۱ شهریوربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

وضعیت نظام مالیاتی و چگونگی بهبود وصول درآمدهای مالیاتی

شروع:
دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ ۱۷:۳۰
وضعیت نظام مالیاتی و چگونگی بهبود وصول درآمدهای مالیاتی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

دکتر هادی عبداللهی

دکتر هادی عبداللهی

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی

دکتر محمد وصال

دکتر محمد وصال

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

احمد غفارزاده

احمد غفارزاده

عضو هیئت مستشاری مرکز عالی دادخواهی مالیاتی وزارت امور اتصادی و دارایی

محمود تولائی

محمود تولائی

رئیس محترم کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

محمد محمودی

محمد محمودی

مشاور امور مالیاتی اتاق تعاون ایران

دکتر احمد زمانی

دکتر احمد زمانی

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۴:۰۰۱۴:۱۰
سخنرانی دکتر محمد وصال۱۴:۱۰۱۴:۴۰
سخنرانی دکتر هادی عبداللهی۱۴:۴۰۱۵:۱۰
سخنرانی احمد غفارزاده۱۵:۱۰۱۵:۴۰
سخنرانی محمود تولائی۱۵:۴۰۱۶:۱۰
استراحت و پذیرایی۱۶:۱۰۱۶:۲۵
پنل میز گرد۱۶:۲۵۱۷:۱۰
جمع بندی و دریافت ازخورد از شرکت کنندگان۱۷:۱۰۱۷:۳۰

آدرس:تهران نیاوران ، جمال آباد ، خیابان مختار عسگری ، پلاک 6