کارگاه ویدئو مارکتینگ

شروع رویداد
شنبه ۲۷ آذر ۹۵ ۱۱:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۲۷ آذر ۹۵ ۱۳:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / استارتاپی
اضافه به تقویم
کارگاه ویدئو مارکتینگ
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۸۸۱۹۹۱۴۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

سرفصل های مهم کارگاه:

چرا ویدئو مارکتینگ؟

انواع ویدئو مارکتینگ

ابزارهای موردنیاز ویدئومارکتینگ

تاثیر ویدئو بر چرخه عمر مشتری

یاسر رضایی

یاسر رضایی

یاسر رضایی

مدیر سرویس های ویدئویی کیومری

مدت 3 سال است که بصورت تخصصی در حوزه استریمینگ ویدیو در وب فعالیت می کنم و در حال حاضر مدیر تجاری سرویس های ویدیویی کیومری هستم.

شنبه

شنبه
عنوانشروعپایان
شنبه۱۱:۰۰۱۳:۰۰

آدرس:تهران نمایشگاه بین المللی تهران - سالن خلیج فارس ( 44B) غرفه 1026- کیومری