رویداد به پایان رسیده است!
پرسش و پاسخ مسائل مالیاتی و بیمه ای شرکت های دانش بنیان و فناور در تاریخ شنبه ۲۳ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

پرسش و پاسخ مسائل مالیاتی و بیمه ای شرکت های دانش بنیان و فناور

شروع:
شنبه ۲۳ آذر ۹۸ ۱۱:۰۰
پایان:
شنبه ۲۳ آذر ۹۸ ۱۳:۰۰
مکان: مشهد
موضوع: مالی / آموزش
پرسش و پاسخ  مسائل مالیاتی و بیمه ای شرکت های دانش بنیان و فناور
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

حامد تدین
حامد تدین
مشاور مالی ومالیاتی شرکت های پارک علم و فناوری خراسان

آدرس: مشهد نمایشگاه بین المللی مشهد - سالن فردوسی غرفه پارک علم و فناوری خراسان