رویداد به پایان رسیده است!
پرورش فرزند بالنده (پرند) اهواز در تاریخ جمعه ۲ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

پرورش فرزند بالنده (پرند) اهواز

شروع:
پنج‌شنبه ۱ اسفند ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
جمعه ۲ اسفند ۹۸ ۱۸:۰۰
پرورش فرزند بالنده (پرند) اهواز
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

شاهده شفیعی
شاهده شفیعی
تسهیلگر و مشاور والد-کودک