پرورش فرزند بالنده (پرند) اهواز

شروع:
پنج‌شنبه ۱ اسفند ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
جمعه ۲ اسفند ۹۸ ۱۸:۰۰
پرورش فرزند بالنده (پرند) اهواز
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سخنرانان

شاهده شفیعی
شاهده شفیعی
تسهیلگر و مشاور والد-کودک