رویداد به پایان رسیده است!
پرورش فرزند بالنده (پرند) اهواز در تاریخ جمعه ۲ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
پنج‌شنبه ۱ اسفند ساعت ۰۹:۰۰

پرورش فرزند بالنده (پرند) اهواز

  • از ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  • اهواز
  • توسعه فردی و خانواده
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

شاهده شفیعی
شاهده شفیعی
تسهیلگر و مشاور والد-کودک
  • شروع: پنج‌شنبه ۱ اسفند ساعت ۰۹:۰۰
  • پایان: جمعه ۲ اسفند ساعت ۱۸:۰۰