رویداد به پایان رسیده است!
پلی به ناممکن ها در تاریخ دوشنبه ۲۸ امرداد به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

پلی به ناممکن ها

شروع:
دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸ ۲۰:۰۰
پلی به ناممکن ها
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران زرتشت غربی _ سوم‌( رامندی )پ۲_ واحد 5