رویداد به پایان رسیده است!
پنجاه و دومین سخنرانی علمی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران: تبارشناسی یادگیری الکترونیکی (مبحث دورم) در تاریخ دوشنبه ۲۰ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

پنجاه و دومین سخنرانی علمی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران: تبارشناسی یادگیری الکترونیکی (مبحث دورم)

شروع:
دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ ۱۶:۰۰
پنجاه و دومین سخنرانی علمی انجمن یادگیری الکترونیکی ایران: تبارشناسی یادگیری الکترونیکی (مبحث دورم)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران بلوار کشاورز، 16 آذر، پورسینا پلاک 15