رویداد به پایان رسیده است!
پنجمین دوره ایران 1435 در تاریخ یکشنبه ۴ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
سه‌شنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۸:۰۰

پنجمین دوره ایران 1435

  • رایگان
  • آبعلی
  • غیره
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


 

 

                            

 

معرفی پنجمین دوره ایران 1435:

ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ظرفیت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ برای نقش آفرینی در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ.ارتقا سطح توانایی های فعالین دانشجویی در تحلیل مسائل کشور،مساله یابی و نقش آفرینی در آنها تاثیر بسزایی در سرنوشت کشور دارد . ازاﯾﻦ رو ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽﮔﺎم با ﻫﻤﮑﺎري ﻗﺮارﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪي روﺷﻦ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي پنجمین دوره ایران 1435 تلاش می‌کند قدمی در این امر مهم بردارد. شرکت کنندگان این دوره از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و بطور خاص اعضای علمی یا اقتصادی تشکل‌ها تشکیل شده است که در مدت چهار روز ضمن آشنایی با مبانی اقتصاد مقاومتی و موانع تحقق آن،با برخی از مهم ترین مسائل کشور در حوزه های مختلف و هم چنین شیوه های نقش آفرینی تشکل های انقلابی در این مسائل آشنا می شوند.

وجه تمایز این دوره با سایر دوره های آموزشی،فعالیت محور بودن است. به طوری که بخش زیادی از آموزش های مورد نظر در خلال فعالیت های گروهی به شرکت کنندگان منتقل می شود.

 

اهداف دوره :
1. ﺗﻘﻮﯾﺖ قدرت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر 
2. آشنایی دانشجویان انقلابی با مسائل اساسی کشور در حوزه های مختلف
3. تقویت مهارت مساله یابی و عمیق شدن در مسائل
4. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ
5. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزي و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی

روند شرکت در دوره:
دانشجویان به منظور شرکت در این دوره، بایستی بصورت گروه های 4 یا 5 نفره به سایت مرکز آموزشی گام (gamcenter.ir) مراجعه کرده ومشخصات خود را بصورت کامل ثبت نمایند. 
در صورتی که تعداد افراد یک دانشگاه برای ثبت نام گروهی به حد نصاب نرسد ، افراد می توانند بصورت انفرادی در دوره ثبت نام نمایند در اینصورت توسط دبیرخانه دوره ایران 1435 ،گروه بندی خواهند شد.

 

بخش های مختلف دوره:
پنجمین دوره ایران 1435 در 4 بخش برگزار خواهد شد.

 

بخش اول: مبانی اقتصاد مقاومتی
در این مرحله، شرکت کنندگان مبانی و اصول مورد نیاز برای هر نوع فعالیت دانشجویی در راستای نقش آفرینی در مسائل کشور را کسب می‌کنند.در این مرحله شرکت کنندگان در 4 کلاس آموزشی شرکت کرده و پس از آن به انجام فعالیت می پردازند.


• کلاس اول : آشنایی با ابعاد مختلف جنگ اقتصادی
• کلاس دوم: آشنایی با دوگانه های گفتمانی در عرصه اقتصاد و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی
• کلاس سوم: روش های نقش آفرینی تشکل های دانشجویی در مسائل کشور 
• کلاس چهارم: گفت و گوی دانشجویی پیرامون راهبردهای جدید تاثیرگذاری جنبش دانشجویی در شرایط امروز کشور

بخش دوم: آشنایی با حوزه ها
بخش دوم از دوره ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼسﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ آﻏﺎز می شود . موضوعات حوزه‌ها با توجه به نیازهای روز کشور و همینطور پتانسیل های موجود در جنبش دانشجویی در عرصه گفتمان سازی و مطالبه گری مشخص شده است. پس از معرفی حوزه‌های پنجگانه ، هر یک از اعضای گروه بایستی در یکی از موضوعات زیر شرکت نمایند:
 اقتصاد بدون برجام
 نظام سلامت
 مفاسد اقتصادی 
 قوه قضاییه


کلاس های آموزشی با محوریت بیان مفاهیم اولیه حوزه و جریان شناسی طیف های مختلف در هر یک از موضوعات پنجگانه است . 
پس از این کلاس گروه ها باید فعالیت هایی که از آنها خواسته می شود را انجام دهند.

 
 

بخش سوم: آشنایی با مسائل حوزه ها
مرحله سوم با هدف آشنایی دقیق تر و بیشتر افراد با مشکلات کشور در هریک از حوزه های پنجگانه دوره می‌باشد . 
هر یک از اعضای گروه در کلاس طرح مسائل حوزه‌ خود شرکت کرده و استاد هر حوزه به بیان اصلی ترین مسائل کشور در آن حوزه می پردازد.
پس از برگزاری کلاس، برگه فعالیت این مرحله به هر گروه داده شده و از آنها خواسته می شود تا فعالیت خود را در قالب های مختلفی اعم از نشریه ، بورد، بیانیه و... در زمان مشخصی به داوران تحویل دهند.

 

بخش چهارم: جمع بندی
بخش چهارم شامل کلاس هایی از جمله بیان تجربیات موفق نقش آفرینی توسط ادوار بسیح دانشجویی،قالب های مختلف نقش آفرینی و... است که شرکت کنندگان را برای فعالیت های سال آینده خود آماده خواهد کرد.


سوالات متداول

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت کنند؟
اعضای علمی یا اقتصادی تشکل ها دانشجویی در الویت ثبت نام قرار دارند.
وسایل همراه و مورد نیاز در این رویداد چیست؟
لب تاپ( هر گروه حداقل به یک لب تاپ نیاز دارد)-دفترچه یادداشت- وسایل شخصی ضروری

برگزار‌کننده

آواتار

مرکز آموزشی گام - قرارگاه شهید احمدی روشن

رویداد های برگزارشده۶
  • شروع: سه‌شنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
  • پایان: یک‌شنبه ۴ شهریور ساعت ۱۴:۰۰

آدرس: آبعلی تهران- آبعلی- اردوگاه سیدالشهدا