پنجمین دوره مسابقه استانی ارائه برتر

شروع:
شنبه ۹ آذر ۹۸ ۱۲:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸ ۱۹:۰۰
پنجمین دوره مسابقه استانی ارائه برتر
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد مشهد - وکیل آباد - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی