پنجمین هم آفرینی مشهد

شروع رویداد
چهارشنبه ۸ اسفند ۹۷ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۹ اسفند ۹۷ ۲۱:۰۰
مکان رویدادمشهد
موضوع رویدادفرهنگی هنری / غیره
اضافه به تقویم
پنجمین هم آفرینی مشهد
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۵۳۵۱۷۱۹۷
گزارش
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:مشهد مشهد، بوستان کوهسنگی، طبقه فوقانی چارسوق هنر، مرکز نوآوری شهری