پنل تخصصی جغرافیای نوآوری (بررسی نواحی نوآوری ایران)
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۵۹۴
دنبال کننده
۲۹
کل رویدادها

بیشتر از ۱۷۰ نفر (۸۵%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.